banner464

Personel Alım İlanı

Karaman İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Personel Alım İlanı

Karaman İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

03 Ocak 2014 Cuma 13:22
1030 Okunma
Personel Alım İlanı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” 16.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03/04/2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yayınlanmıştır. Ayrıca bu konuda 2012/14 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,2012/12-14 sayılı Genelgeler, yukarıda bahsedilen esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilecektir.
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli
I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
A) GENEL ŞARTLAR 
1- T.C Vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da Askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6- Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikâp, rüşvet, Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkûm olmamak.
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8- Alınacak unvanda; 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Sosyal Hizmetler,  Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin birinden mezun olmak.
9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR 
a) İşinin gerektirdiği ölçüde bilgisayar kullanabilmek,
b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle son altı aydır Karaman İli sınırlarında ikamet ediyor olmak,
d) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olup, aktif bir şekilde araç kullanabilmek.
e) İşini yapmasına engel bir sağlık probleminin bulunmaması,
II-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER 
1- Başvurular 04 Ocak 2014 Cumartesi günü başlayacak olup 14 Ocak 2014 Salı günü mesai bitimi olan saat 17.00’de sona erecektir.
2- Başvuruları, Vakfımız internet sitesinde (http://www.karamansydv.gov.tr) yayınlanan özel ve genel şartları taşıyanlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx sitesinden online olarak yapacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata çağırılacaktır. 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 10 (on) kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata çağrılan adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 16.01.2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Mülakata çağrılan adayların, Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:
a) Özgeçmiş. 
b) Nüfus cüzdanı.
c) KPSS sonuç belgesi.
d) Diploma veya mezuniyet belgesi.
e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
f) Adli sicil belgesi.
g) 3 adet fotoğraf.
h) B sınıfı sürücü belgesi.
ı) İkametgâh belgesi.
i) Sağlık Kurulu Raporu (Mülakat sonrası istenecektir.)
5- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.
6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
7- Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Karaman SYDV http://www.karamansydv.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.
8- Mülakat Yeri: Karaman SYDV Toplantı Salonu Mülakat Tarihi :20 Ocak 2014 Pazartesi günü saat;14:00 
9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Karaman İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının http://www.karamansydv.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI
Müracaat yeri: Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İmaret Mah. 144. Sok. No:4 
Merkez / KARAMAN
Karaman SYD Vakfı : (338) 213 60 00

Son Güncelleme: 03.01.2014 14:11
Yorumlar