banner464

SON GÜN 31 ARALIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden sanayi işletmecilerine yapılan duyuruda, sanayi işletmesi sayılan iş yerlerinin 31 Aralık tarihine kadar “Sanayi Sicil Belgesi” almaları gerektiğine vurgu yapıldı. Bu tarihe kadar “Sanayi Sicil Belgesi” almayan sanayi işletmesi sayılan iş yerlerine idari ceza uygulanacağı bildirildi.

SON GÜN 31 ARALIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden sanayi işletmecilerine yapılan duyuruda, sanayi işletmesi sayılan iş yerlerinin 31 Aralık tarihine kadar “Sanayi Sicil Belgesi” almaları gerektiğine vurgu yapıldı. Bu tarihe kadar “Sanayi Sicil Belgesi” almayan sanayi işletmesi sayılan iş yerlerine idari ceza uygulanacağı bildirildi.

09 Aralık 2014 Salı 17:30
2172 Okunma
SON GÜN 31 ARALIK
 Sanayi Sicil Belgesi hakkında duyuru yayınlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, onların ekonomik  ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla; 1957 yılında 6948 sayılı Sanayi Sicili  Kanunu hazırlanmış ve aynı yıl  yürürlüğe girmiştir” dedi.

“6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesinde tanımı yapılan üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılır” diyen Konarılı, “Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olmak ve buna karşılık alınacak Sanayi Sicil Belgesini gerektiğinde görevli memurlara göstermek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt olmayan sanayi işletmelerine kanunun 9 uncu maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Kanun gereği Sanayi Siciline kayıt olması gereken sanayi işletmelerinin bir defaya mahsus olarak getirilen aftan yararlanabilmeleri için kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini ifade eden Konarılı, “2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanun uyarınca, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici madde ile bugüne kadar Sanayi Sicil Belgesi almamış olan sanayi işletmelerine, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın bir defaya mahsus Sanayi Sicil Belgesi almaları halinde idari para cezası uygulanacaktır” diye kaydetti.

 Kimler Sanayi Sicil Belgesi Almak Zorunda?

Sanayi Sicil Belgesinin kimler için zorunlu olduğun açıklayan Konarılı, “6948 sayılı sanayi sicil kanunun 1.maddesine göre  Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile ismen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret vekaleti tayin ve ilan edebilir.

Sanayi işletmesi sayılan iş yerleri için 31.12.2014 tarihi son gün olup sanayi işletmesi tanımına uyan ve bu tarihe kadar Sanayi Sicil Belgesi almayan iş yerlerine idari ceza uygulanacağından, bu fırsatı kaçırmamaları önemle duyurulur” şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 09.12.2014 17:32
Yorumlar