banner464

SUCİ: “AKADEMİK ZAM KAYIPLARIN KÜÇÜK BİR TELAFİSİDİR”

Yükseköğretim Personel Kanununda akademisyenlere verilen zammın yetersiz olduğunu söyleyen Cahit Suci, yapılan zammın, sürekli ötelenmiş geçmiş kayıpların küçük bir telafisi mesafesinde olduğunu kaydetti.

SUCİ: “AKADEMİK ZAM KAYIPLARIN KÜÇÜK BİR TELAFİSİDİR”

Yükseköğretim Personel Kanununda akademisyenlere verilen zammın yetersiz olduğunu söyleyen Cahit Suci, yapılan zammın, sürekli ötelenmiş geçmiş kayıpların küçük bir telafisi mesafesinde olduğunu kaydetti.

06 Aralık 2014 Cumartesi 10:57
594 Okunma
SUCİ: “AKADEMİK ZAM KAYIPLARIN KÜÇÜK BİR TELAFİSİDİR”
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve akademisyenlerin maaşlarına zam iyileştirmesi de yapan Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısındaki zammı yeterli bulmayan Karaman Eğitim-Bir-Sen basın açıklaması yaptı.  Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu adına akademik zamma dair basın açıklaması yapan Cahit Suci, “Eğitim-Bir-Sen sendikamızın yoğun çalışmaları neticesinde elde edilen ve15.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olan akademik zamdan dolayı her şeyden önce çözümü esas alan sendikacılık anlayışımız gereği hükümete teşekkür ediyoruz. Fakat bu zammı yeterli bulmuyoruz. Birikmiş, sürekli ötelenmiş geçmiş kayıpların küçük bir telafisi mesafesindedir bu yapılan zam. Unutulmamalıdır ki üniversiteler 2023, 2053 ve 2071 hedefleri koyan bir ülkenin bu hedeflere ulaşabilmesinin lokomotif gücüdür. Ülkenin bu beynini çalıştırarak ancak bu hedeflere ulaşabilirsiniz. Üniversiteler bilginin, düşüncenin üretilmesi ve yılmasının yanında toplumsal sorunlara, ekonomik sorunlara da aynı zamanda çözüm yolları gösteren kuruluşlardır. Ülkelerin yol haritalarının şekillenmesinde öncü ve öncelikli alanlardır üniversitelerimiz. Üniversitelerimizin dünya üniversiteleri içerisinde hak ettiği yeri ve konumu alabilmesi için başta üniversite çalışanlarının sorunlarının en aza indirgenmesi gerekir. Bu çerçevede taleplerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz” diyerek taleplerini şöyle sıraladı:

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNE DEVAM EDİLMELİ

“1-Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmelidir. 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 2. Maddesinde, “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren 15 yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, 15. yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir” hükmü yer almaktadır.

 Buna göre ilgili Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kurulu bulunan üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına, 15.12.2014 tarihinden itibaren “geliştirme ödeneği” ödenmesine son verilecektir. Öğretim elemanlarının ücretlerinde önemli bir kalem olan söz konusu ödeneğin ödenmesinin devamına yeni kurulan üniversite sayısı ve üniversitelerin gelişimleri için bu türden teşviklere halen ihtiyaç duyulduğu göz ardı edilmemelidir.

SİCİL UYGULAMASI KALDIRILMALI

2- Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ve bunların yardımcıları ile genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır.

3- 2914 sayılı Kanun’a tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmesinin sağlanması.

4- Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması; her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanun’un geçici 36. maddesi hükmü uygulanmasının sağlanması

MERKEZİ SINAV YAPILMALI

5-2914 sayılı Kanun’un 14. maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, söz konusu kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanun’a tabi çalışan personele de, öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesinin sağlanması

6- Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmasının sağlanması

7-Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ücret ödenmesini öngören 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen ikinci maddesindeki, ödenecek fazla çalışma ücretini ayda elli saatle ve fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısını ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için idari personel sayısının %30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’uyla sınırlayan düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyoruz.

8-Rektörlük seçimleri bütün öğretim elamanları ve idari personelin oy kullanacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Seçimlerin sadece öğretim üyeleriyle sınırlı tutulması gerek demokrasi gerekse özgür üniversite anlayışına uymamaktadır. 

9-Üniversitelerde görevde yükselme için merkezi sınav yapılmasını istiyoruz.”

Son Güncelleme: 06.12.2014 11:01
Yorumlar