banner464

Vergide E-Yoklama Dönemi 1 Eylül'de Başlıyor

Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Rıfat Karaulu, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren vergide Elektronik Yoklama Sistemi'ne başlanacağını bildirdi.

Vergide E-Yoklama Dönemi 1 Eylül'de Başlıyor

Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Rıfat Karaulu, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren vergide Elektronik Yoklama Sistemi'ne başlanacağını bildirdi.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 17:38
536 Okunma
Vergide E-Yoklama Dönemi 1 Eylül'de Başlıyor
Karaulu "Söz konusu sistem, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim, video, koordinat vs. dâhil) Gelir idaresi Başkanlığı ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayacak." dedi.

SMMMO Başkanı Rıfat Karaulu , konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yayımlanan Tebliğe göre, gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz ediyor.  Bu nedenle yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir yapıda yürütülmesi ve gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi gerekiyor.

Bu çerçevede, 1 Eylül 2015'te Elektronik Yoklama Sistemi'ne başlanacak. Söz konusu sistem, yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim, video, koordinat vs. dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayacak.

Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler doğrultusunda yerine getirilecek.

E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve içeriğine göre belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulacak. Nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanacak.

Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza formunda kayıt altına alınacak. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanır ve e-yoklama imza formunun bir örneği ilgilisine bırakılacak.

E-yoklama fişi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan "Elektronik Yoklama Görüntüleme" menüsünden görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecek. Aynı şekilde bağlı bulunulan vergi dairesi/mal müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi tarafından başvurulması halinde kağıt ortamında bir örneği verilecek.

Yoklama faaliyetinin teknik imkânsızlık ya da yapılacak işin niteliği gereği elektronik ortamda yapılamaması halinde, yoklama fişi kağıt ortamında üç örnek olarak düzenlenecek ve nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine imzalatılacak"

Son Güncelleme: 31.08.2015 17:40
Yorumlar