banner464

YAYGARACILAR YİNE İŞ BAŞINDA!

Eğitim Bir Sen’den 10, Türk Eğitim Sen’den 13, Eğitim-İş’ten 4, Eğitim Sen’den 1, Aktifsen ’den 2 ve sendikası olmayan 3 okul müdürünün 75 puanın altında kaldı

YAYGARACILAR YİNE İŞ BAŞINDA!

Eğitim Bir Sen’den 10, Türk Eğitim Sen’den 13, Eğitim-İş’ten 4, Eğitim Sen’den 1, Aktifsen ’den 2 ve sendikası olmayan 3 okul müdürünün 75 puanın altında kaldı

27 Ağustos 2014 Çarşamba 20:19
1737 Okunma
YAYGARACILAR YİNE İŞ BAŞINDA!
 Karaman Eğitim Bir Sen Şube Yönetimi, kurum yöneticilerinin değerlendirilmesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı:

YAYGARACILAR YİNE İŞ BAŞINDA

Okul yöneticilerinin değerlendirilmesi sürecinde bazı yapılanmaların kopardığı yaygaraya karşı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi lüzumu hasıl olmuştur. Bu bağlamda;

10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca dört yıllık görev süresi dolan eğitim yöneticilerinin, bulundukları eğitim kurumu veya bir başka eğitim kurumunda görev sürelerinin uzatılabilmesi için, Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu üzerinden 100 puan üzerinden en az 75 puan almaları gerektiği yönetmelikle belirlenmiştir. Puanlama komisyonunda  okul meclisi başkanı, okul aile birliği başkanı, her okuldan dört öğretmen, şube müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleri yer almıştır.
Söz konusu yönetmelik uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce duyurulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzuna istinaden, “müdürlük görev süresinin uzatılması” süreci kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilme yapılmıştır.
Bu yönetmelik kapsamında Karaman il merkezi ve ilçelerinde 4 yıllık müdürlük görev süresini dolduran ve değerlendirmeye alınan 64 okul müdüründen 31 okul-kurum müdürü 75 puan üzeri alarak görevlerine devam etme hakkı kazanırken; 33 kurum-okul müdürü ise 75 puanın altında kalmıştır. Kaldı ki değerlendirmeye giren 64 kurum-okul müdürünün 31 kişisi sendikamızın üyesidir. 75 puanın altında kalan okul müdürlerimizin sendika üyelikleri şu şekildedir: Eğitim Bir Sen’den 10, Türk Eğitim Sen’den 13, Eğitim-İş’ten 4, Eğitim Sen’den 1, Aktifsen ’den 2 ve sendikası olmayan 3 okul müdürünün 75 puanın altında kaldığı görülmektedir.Görüleceği üzere 75 üzeri alamayan okul müdürlerinin her sendikaya mensubiyetleri bulunmaktadır. Bazı yapılanmalar ve sendikalar tarafından kamuoyu yanlış bilgilendirilerek, bir kıyım yapıldığı,bazı sendika mensuplarının kayırıldığı gibi mesnetsiz karalamalar ile bilgi kirliliği yaratılmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki değerlendirmeler sadece milli eğitim komisyonu tarafından yapılmayıp bu sürecin okul aile birliği,okul meclisi ve okulda görev yapan öğretmenler boyutunun olduğu göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda değerlendirmeye tabii olup mağduriyet yaşayan kurum müdürü üyelerimizin hakkını savunma adına yasal süreçlerin başlatılıp takip edileceği bilinmelidir.
Yapılan her işte çatışmacı, yaygaracı, çözüm değil sorun üreten vesorunlardan beslenen, iftira ve karalama üreten, çamur atmayı marifet bilen derin yapılanmalar ve malum sendikalar, her zaman olduğu gibi şimdi de aynı yöntemlerle sendikamızı hedef almakta ve eğitim kurumlarımızda huzursuzluk çıkarma amaçlı planlar yapmaktadırlar. Oysa rakamlar ve gerçekler ortadadır. Basiretli olan ve her zaman akl-ı selimle hareket eden eğitim camiamız bu art niyetli yaklaşımlara da prim vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,''denildi.
Son Güncelleme: 28.08.2014 11:46
Yorumlar