banner464

Yeni Mali Af Yasa Tasarısında Son Durum

SMMMO Başkanı Ayhan Şancı yeni mali af yasası hakkında açıklamada bulundu

Yeni Mali Af Yasa Tasarısında Son Durum

SMMMO Başkanı Ayhan Şancı yeni mali af yasası hakkında açıklamada bulundu

07 Haziran 2014 Cumartesi 21:33
1325 Okunma
Yeni Mali Af Yasa Tasarısında Son Durum
Yeni AF yasası olarak beklenen ve TBMM’ne sunulan yasa teklifine göre vergi, sosyal güvenlik primi, bazı idari para cezaları ile kamu alacaklarına af getirilmektedir.
Yasa teklifinin meclisin tatile gireceği 01.07.2014 tarihine kadar yasalaşması beklenmektedir.Söz konusu teklifin içeriği, genel olarak 6111 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere benzemekte olup, af kapsamında olan kısımlar şöyledir;

1. Gelir Vergisi

Kurumlar vergisi

Katma Değer vergisi

Özel Tüketim vergisi

Damga vergisi

Motorlu Taşıtlar vergisi

İdari para cezaları (trafik cezaları bu kapsamdadır)

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) uyarınca tahsil edilen bazı alacaklardan 30.04.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup vadesinde ödenmeyenler ile ödeme süresi kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle geçmeyen alacakların tamamı ile alacak aslı üzerinden TEFE/TÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla alacağa bağlı ceza, faiz, zam gibi fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilecektir.

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar, üzerlerinden %3 bedel ödenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılabilecektir.

3. 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu kanun teklifinin yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 5510 sayılı kanun kapsamında yer alan primler (sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi bu kapsamdadır) asılları ile alacak aslı üzerinden TEFE/TÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla alacağa bağlı ceza, faiz, zam gibi fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Düzenleme sonrası Vergi, idari para cezası ve sosyal güvenlik primine ilişkin aftan yararlananlar ödemelerini iki ayda bir olmak üzere 18 taksitte yapacaklardır. Kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarındaki kayıtların düzeltilmesi kapsamında yapılacak ödeme ise beyanname verme süresi içinde yapılacaktır.
Son Güncelleme: 09.06.2014 14:51
Yorumlar