banner464

14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

Sitemize ulaşan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

Sitemize ulaşan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

14 Mart 2014 Cuma 09:45
2160 Okunma
14 Mart Tıp Bayramı Mesajları
 Karaman Valisi Murat Koca'nın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı; 
Vali Murat Koca 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
Vali Koca yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “ 14 Mart 1827 tarihinde "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun açılışı, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 

Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, "Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Sağlıklı bir hayat insanların vazgeçemeyeceği temel bir haktır. İnsanların daha sağlıklı, daha mutlu yaşam sürmesine hizmet etmeyi amaçlayan tıp bilimi, geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli ilerleme içinde olmuştur. 

Sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmalar ülkelerin gelişmişliği ve kalkınmışlığı bakımından önemli bir göstergedir. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının gereği olarak benimsenmiştir. 

Gerek ülkemizde gerekse ilimizde sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu noktada yeni yapılan ve tam donanımlı bir hastane olarak hizmet vermeye başlayan 458 yatak kapasiteli Karaman Devlet Hastanesi, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmıştır. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Bütün sağlık  çalışanlarımız, hastalarımıza gerekli ilgi ve bakımın yanında onları biran evvel eski sağlıklarına kavuşturmak için her türlü gayreti göstererek, özverili bir şekilde bu zor görevi ifa etmektedirler. Fedakârca görevlerini yapan, tek derdi insanlarımızın hayatını kurtarmak olan sağlık çalışanlarımıza zaman zaman uygulanan şiddet olaylarını ise esefle kınıyorum. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle Tıp bayramını takip eden sağlık haftasının, toplumdaki sağlık bilincini arttıracak ve sağlık hizmetlerini daha ileriye götürecek faaliyetlerle değerlendirilmesini temenni ediyor, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakârca çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.”dedi.


............

Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün 14 Mart Tıp Bayramı mesajı;

Akgün mesajında''Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Tıp, bu yönde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli bir ilerleme içerisinde olmuştur. 

Tarih boyunca, toplumsal yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimliğin, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir.

 Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili biçimde halkımıza ulaştırılmasını Cumhuriyetin kurulmasından bu yana temel ilke edinen Türkiye'de, AK Parti döneminde de önemli adımlar atılmış ve tıp daima, dünyadaki gelişim ivmesine koşut bir gelişim sergilemiştir.  Türk tıbbı, dünyada yaşanan gelişmelerin hiçbir zaman gerisinde kalmamış, doktorlarımızın ve diğer sağlık personelinin gösterdikleri üstün çabalar ile kimi zaman da bu gelişmelere öncülük ederek, tıp bilimini yönlendirmiştir. Bugün bilim adamlarımızın, yurdumuzda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptıkları başarılı çalışmalarla tıp bilimine katkıda bulunmasından hepimiz gurur duymaktayız.

Sağlık hizmetlerinde ulaştığımız düzey sevindirici olarak değerlendirilebilir, ancak hiçbir zaman yeterli görülmemelidir.  Çağdaşlık yarışındaki iddiamızın sürdürülebilmesi için sağlık sistemimizin geliştirilmesi, bu kapsamda insanımıza daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi öncelikli görevlerimizden biri olmalıdır. Sağlık sistemimizin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve insanımızın ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması yönünde beklenilen adımlar atılırken, kendi toplumsal gerçeğimiz göz ardı edilmemeli, sorunlara uzun vadeli, kalıcı çözümler üretilmelidir. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızı en iyi yaşam koşullarına kavuşturmak, onların sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanmasını sağlamaktır. Millet ve devlet olarak göstereceğimiz planlı ve özverili çabaların, bilimsel destekli olarak yürütülmesi, amaçlara ulaşılması konusunda yol gösterici olacaktır. 

Bu düşüncelerle tüm doktorlarımızın ve diğer sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum''dedi.

............

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
İl Müdürü Asım Sultanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyin başı sağlık” sözü sadece hastalıklara maruz kaldığımız zamanlarda akla gelmemesi gereken bir gerçektir. Sağlıklı olmak, mutlu ve huzurlu hayat sürmek için mutlaka olması gereken, her bireyin asla göz ardı edemeyeceği bir haktır.

Kaliteli, en iyi yaşam şartlarını sunabilmek için gelişen teknolojiyle birlikte tıp bilimi de çağ atlamıştır. Daha sağlıklı bir toplum hedefiyle bu gelişmeleri takip ederek insanımızın hizmetine sunan sağlık sektörü çalışanları büyük öneme sahiptir.

Bu sebeple fedakârca çalışan, özverili çalışmalarıyla bizlere; aralıksız, her an kendilerine ulaşabilme fırsatı sunan doktorların ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.

...........

Sağlık-Sen Karaman Şube Başkanı İdris Güneş'in 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı;

“SİZİN SAĞLIĞINIZ BİZİM BAYRAMIMIZ”

Bugün 14 Mart. 
Sayıları yetersiz olmasına karşın yüreklerinin büyüklüğü ile eşsiz fedakarlık duygusuyla çalışmaya devam sağlık çalışanlarının bayramı. 
Onlar kutsal bir görev ifa ediyorlar.. Onlar, yardımına ihtiyaç duyduğunuz hiçbir an halkımızı geri çevirmiyor. Gece, gündüz, tatil, bayram demeden hastalarımızın etrafında pervane oluyorlar. Onlar, kocaman yürekleriyle, her zaman olduğu gibi 14 Mart Tıp bayramında da halkımıza diyorlar ki “Sizin sağlığınız bizim bayramımızdır.”
Sağlık Sen olarak, fedakarlık timsali sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz.
 

Ürettikleri sağlık hizmetiyle halkımızın büyük takdirini kazanan sağlık çalışanları, maalesef yoğun iş yükü, verilmeyen haklar, adil olmayan çalışma koşulları ve şiddet gibi sorunlara bağlı olarak ciddi şekilde yıpranmaktadır.

Sağlıkta şiddetle ilgili yapmış olduğumuz araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 86’sı işyerine giderken şiddet görme endişesiyle gittiğini ifade etmektedir. 
10 sağlık çalışanından 8'i çalışma hayatında en az bir defa fiziksel veya psikolojik şiddete uğradığını belirtmektedir.

Yine bilimsel araştırmalar, sağlık çalışanları arasındaki tükenmişlik düzeyinin sürekli toplumsal olaylarla karşı karşıya kalan polislerle aynı düzeye ulaştığını ortaya koymaktadır.

Yıpranmışlıkları polislerle aynı seviyede olan sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından faydalandırılmaması büyük bir eksikliktir.  120 bin hekim, 400 bin hemşire açığının olduğu ülkemizde yoğun iş yükü altında ezilen ancak buna rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılmaması, çalışanlarımızın emeklerine ve hizmetlerine yapılan büyük bir haksızlıktır.    

Öte yandan sağlık çalışanlarına ödenen döner sermaye uygulamalarındaki adaletsizlikler ve bu adaletsizliği daha da büyüten keyfi düzenlemeler, her geçen gün iş motivasyonunu ve çalışma barışını bozmaktadır. Döner sermaye bir bahşiş değil, çalışanın emeği sonunda elde ettiği hakkıdır. Ancak ne yazık ki halen ele geçen ek ödemelerin, sağlık çalışanlarının emekliliğine yansıtılmaması büyük haksızlıktır. Bir an önce adil bir ek ödeme sistemi kurulmalı ve ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
Mevcut performans sisteminin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Sistem daha adil bir yapıya kavuşturulmalı, sağlık çalışanlarının toplam gelirlerinin en az % 80’i sabit, % 20’sinin ise performansa dayalı olmalıdır. Üniversitelerde uygulanan performans sistemi de üniversitelerin özellikli yapıları dikkate alınarak adil bir hale getirilmelidir.
Koruyucu sağlık hizmetlerini aksatacağı kesin olan aile hekimlerine angarya nöbet uygulamasından vazgeçilmelidir.
Yeni çıkacak Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği; yeni mağduriyetler doğurmamalı ve önceki yönetmeliğin meydana getirdiği mağduriyetleri giderecek şekilde çıkartılmalıdır
 

Halkımız sunulan sağlık hizmetinden memnun, ancak sağlık çalışanları, halkımıza hissettirmese de yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle huzursuz, umutsuz. Sağlık çalışanları olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda, hizmet etmekten onur duyduğumuz milletimizle de bazı sorunlarımızı paylaşmak istiyoruz: 

Gelin, başka ülkelerdeki meslektaşlarından 3 kat fazla çalıştığı halde hak ettiği verilmeyen sağlık çalışanlarının emeğine birlikte sahip çıkalım. 
Gelin, sağlık hizmetinin önündeki en büyük tehdit haline gelen şiddeti birlikte önleyelim. Sağlık çalışanlarının meslek onurunu koruyalım.
Acil Servislere başvuran hastaların yüzde 70’inin acil olmadığını, 112’ye gelen ihbarların yüzde 80’nin sahte olduğunu biliyor musunuz? Gelin, daha nitelikli sağlık hizmetinin önündeki bütün engellerle birlikte mücadele edelim.
 
14 Mart vesilesiyle halkımızdan destek isteyen sağlık çalışanları adına, meslek gruplarımızın en temel sorunları ve beklentilerini, onların adına kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:
 
DOKTORLARIMIZ DİYOR Kİ;  Mesleki saygınlığımız korunmalı, şiddet son bulmalıdır.

AİLE HEKİMLERİMİZ DİYOR Kİ; Ortalama 4000 kişinin sağlığından sorumlu iken aile hekimi angarya nöbetlerle yıpratılmasın.

DİŞ HEKİMLERİMİZ DİYOR Kİ; Hastanede çalışan diş hekimlerinin ek ödeme puanları artırılsın.

ASİSTANLARIMIZ DİYOR Kİ;  Yoğun iş yükü altında ezilme, 24 saatten fazla çalışma ve günaşırı nöbetler son bulsun.

HEMŞİRELERİMİZ DİYOR Kİ;  Döner sermaye ek ödemelerimiz emekliliğe yansıtılsın.

EBELERİMİZ DİYOR Kİ; Ebelik Yasası çıkarılsın. Görev ve yetkilerimiz netleştirilerek mesleki kimliğimiz güçlendirilsin.

SAĞLIK MEMURLARIMIZ DİYOR Kİ;  Döner sermayelerimiz gelir vergisinden muaf olsun.

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Yoğun radyasyon maruz kalmamak için, çalışma süresi 7 saatten 5 saate düşürülsün.

LABORANTLARIMIZ DİYOR Kİ; Risk altında çalışan laborantlar da, riskli birim katsayısından faydalansın.

ANESTEZİ ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Lisans tamamlama hakkı tanınsın.

ATT’LERİMİZ DİYOR Kİ; Yıpranma payı verilsin.

GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Çalışırken aldığımız eğitime göre intibakımız yapılsın ve ücretimize yansımasısın.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Şartlarını taşıdığımız ve kazandığımız halde verilmeyen memur kadrolarımız verilsin.

TEKNİK HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Döner sermaye ek ödeme katsayıları adil şekilde yeniden düzenlensin
 
Sağlık çalışanları diyoruz ki;
En kutsal varlığımız olan hayata hizmet eden sağlık çalışanları mağdur edilmesin, hakları verilsin. 
Hastanelerin güvenli, sağlık çalışanının mutlu, halkımızın daha da memnun olduğu günlerde buluşmak dileğiyle bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz,''dedi.

...........


Karaman Tabip Odası Başkanı Uzm.Dr.Abdullah Canbal'ın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Mesajı;
Canbal mesajında;
''14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun…

14 Mart 1827 tarihinde II Mahmut devrinde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerileriyle ilk cerrah hanenin, Tıp hane-i Amire ve Cerrah hane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilimiştir. Bundan dolayı okulun kuruluş günü olan 14 Mart “Tıp Bayramı’’ olarak kutlanmaktadır.
Hekimlik mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmeden, kutsal bir meslek olarak tarihinin her döneminde saygınlığını korumuştur. Doktorluk öğrenimi zor, eğitimi pahalı, sürekli değişen bilgilere ulaşılması, zor ve  yüksek fedakarlıklar gerektiren bir meslektir.

Son yıllarda  sağlıkta dönüşüm proğramı adı altında sağlık sisteminde yapılan ve yapılmaya çalışılan değişiklikler, sağlık hizmetinin piyasa ve siyasi boyutunun ağır basmasına, hekimlerin özlük haklarında ciddi gerilemelere neden olmaktadır. Oysa biz hekimlerin talepleri son derece basittir. Temel talebimiz, hekimlik sanatını içinde bulunduğumuz toplumun hizmetine sunmak ve bunu yaparken de sağlığımızdan, iş güvencemizden vazgeçmeden çalışmak,  gelecek kaygısı duymaksızın yaşamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğini kendinden öne çıkaran, ve gerektiğinde hiçbir fedakarlığı esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramının 187. yılını kutlar gerçek bayram tadında nice 14 Mart Tıp bayramları dilerim,''dedi.


..........
Son Güncelleme: 14.03.2014 19:16
Yorumlar