banner464

Karaman Belediyesi Mezbaha Arsası Satacak

Karaman Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 bin 322,14 metrekarelik mezbaha arsasını satmak üzere ihale düzenledi.

Karaman Belediyesi Mezbaha Arsası Satacak

Karaman Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 bin 322,14 metrekarelik mezbaha arsasını satmak üzere ihale düzenledi.

11 Ocak 2016 Pazartesi 11:25
1730 Okunma
Karaman Belediyesi Mezbaha Arsası Satacak

Mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait olan Piri Reis Mahallesi, 5050 ada, 2 parselde bulunan tamamı mezbaha yeri olan arsa açık teklif artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Tahmini muamman bedeli m2’si 15 TL. geçici teminatı 7 bin 795 TL. olarak belirlenen arsanın ihalesi, 21 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Satışı yapılacak mezbaha arsasının % 30’u peşin geri kalanı 12 eşit taksit halinde ödenecek ve 24 ay içerisinde Mezbahane faaliyete geçirilecek.

Ayrıntılar şöyle;                                                                                                                             

·         İhaleye katılacakların; Teminat makbuzu veya teminat mektubu, T.C. numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket adına katılacakların noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.                                                                                                   

·         Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi, inşaat yapılıp ruhsat alındıktan sonra verilecek.

·         İhale ile ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 100 TL. ücret karşılığında temin edilebilecek.

·         İhale dosyası satın almayan ihaleye katılamayacak.

·         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.Maddesinin 4/r bendine göre KDV'den istisna olacak.

·         İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunulmayacak.

·         Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler, alıcıya ait olacak ve alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecek.

·         İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amiri'nin Onay'ını mütakiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

·         İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.            

·         Geçici teminat tutarında yatırılacaktır.

2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilecektir.             
Son Güncelleme: 12.01.2016 00:57
Yorumlar