banner464

KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI YAPILACAK

KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI 15-29 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK.

KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI YAPILACAK

KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI 15-29 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK.

13 Şubat 2016 Cumartesi 12:06
911 Okunma
KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI YAPILACAK
İŞ-KUR Karaman İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan duyuruda; “İşgücü piyasası talep araştırmaları kapsamında hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmektedir. Bununla birlikte, açık iş istatistikleri, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.
2012-2016 Yıllarını kapsayan 2. Resmi İstatistik Programı gereği, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamı, söz konusu Program döneminde Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilecek ve açık iş istatistikleri yılda 4 kez derlenecektir.
Bu kapsamda, açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik yeni bir araştırma tasarlanmıştır. Saha araştırması kapsamında, ilin işgücü piyasasının bütününü yansıtacak sistematik bir yöntem ile TÜİK tarafından “iktisadi faaliyet kolu ve işçi sayısı gibi” bir takım faktörlerle öncül araştırma çerçevesi oluşturulmuş, anılan çerçeve içinden de bir işletme/girişim örneklem grubu belirlenmiştir.  Sözü edilen işyerlerinde öncesinde randevu alınarak yüz yüze görüşme metoduyla ziyaret gerçekleştirilmek suretiyle ilgili veriler derlenmektedir.
İlki Kasım 2014’te gerçekleştirilen çalışma 2016 yılında da 4 dönem halinde devam edecektir, 2016 yılı Açık İş İstatistikleri Araştırması (AİİA) Serisinin ilki, Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş ve meslek danışmanı personelince 15-29 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2016 yılı birinci dönem araştırmasının saha çalışması   15-29 Şubat 2016 tarihlerini; 2016 yılı ikinci dönem araştırmasının saha çalışması döneminin 16-30 Mayıs 2016 tarihlerini, 2016 yılı üçüncü dönem araştırmasının saha çalışması döneminin 15-29 Ağustos 2016 tarihlerini, 2016 yılı dördüncü dönem araştırmasının saha çalışması döneminin ise 14-28 Kasım 2016 tarihlerini kapsayacaktır. Böylelikle ilimizde panel yapılı bir araştırmayla açık iş istatistikleri konusunda 2016 yılı için “devamlılığı olan 4 dönemlik bir veri setinin” oluşturulması hedeflenmektedir.
ARAŞTIRMAYLA BİLİMSEL VE ANLAMLI SONUÇLARA SAHİP VERİLER DERLENMİŞ OLACAKTIR
2016 I. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı İlk Çeyreği:
Referans Günü: 29 Şubat 2016
Saha Çalışması Dönemi: 15-29 Şubat 2016
 
2016 II. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı İkinci Çeyreği:
Referans Günü: 31 Mayıs 2016
Saha Çalışması Dönemi: 16-30 Mayıs 2016
2016 III. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı Üçüncü Çeyreği:
Referans Günü: 31 Ağustos 2016
Saha Çalışması Dönemi: 15-29 Ağustos 2016
2016 IV. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı Dördüncü Çeyreği:
Referans Günü: 30 Kasım 2016
Saha Çalışması Dönemi: 14-28 Kasım 2016
Araştırmada işletmelerden, mesleklere ve cinsiyetlere göre referans dönem itibariyle çalışanı sayıları ve açık işler ve açık işlerdeki beceri türü ihtiyacı (problem çözebilme becerileri, iletişim becerileri, bireysel beceriler, sosyal ve davranışsal beceriler, teknik beceriler)konularında beyanatları alınacaktır.
ARAŞTIRMA KAPSAMINDA DERLENECEK VERİLER İŞGÜCÜ PİYASASININ İŞGÜCÜ TALEP ÖZELLİKLERİNİ ORTAYA KOYMASI NEDENİYLE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Araştırmayla bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip veriler derlenmiş olacaktır. Derlenecek veriler işgücü piyasasının işgücü talep özelliklerini ve gereksinimlerini ortaya koyması nedeniyle sadece “önümüzdeki dönemde ilimizde gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi” sağlanmayıp, aynı zamanda “ilimizde ihtiyaç duyulan mesleki ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki dayanak” oluşturacaktır.
İşletmelerden alınan söz konusu bilgiler, ilimiz işgücü yatırımlarına (meslek edindirme ve iyileştirme faaliyetlerinde kullanılacak yöntem ve finansmana) dayanak oluşturma gayesiyle toplanmaktadır. Anılan amaç ve mevzuat hükümleri -4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 21'inci maddesi dayanağında iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde belirtilen süre dâhilinde bilgi verme zorunluluğu-dâhilinde, çalışma örneklem listesinde yer alacak işyerlerinin çalışmaya katılımla yükümlü oldukları unutulmamalıdır. Bu anlamda, çalışmaya katılacak olan işletmelere gösterecekleri anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
Kamuoyunu duyurulur.
NOT: Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması sırasında ziyarete gelen kişilerin İŞKUR personeli olup olmadığı hakkında şüpheye düşülmesi halinde, çalışma kapsamında işyerleri ziyaretini gerçekleştirecek İŞKUR personeli hakkında bilgi almak için İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.”
Son Güncelleme: 16.02.2016 09:44
Yorumlar