banner464

Karaman Serbest Bölgesi Şirketi Kuruldu

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın katılımı ile Karaman’da kurulması planlanan Serbest Bölge çalışmaları kapsamında 27 firmanın katılımı ile şirket kuruldu.

Karaman Serbest Bölgesi Şirketi Kuruldu

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın katılımı ile Karaman’da kurulması planlanan Serbest Bölge çalışmaları kapsamında 27 firmanın katılımı ile şirket kuruldu.

29 Nisan 2016 Cuma 18:45
1365 Okunma
Karaman Serbest Bölgesi Şirketi Kuruldu

Karaman'da 27 firmanın katılımı ile Serbest Bölgenin kurulması için gerekli olan şirket, firma yetkililerinin noter huzurunda gerekli imzaları atması ile kuruldu.

Organize sanayi bölgesi sınırları içinde yaklaşık 2 milyon metrekare alanın serbest bölge ilan edilmesi için gereken imar düzenleme çalışmalarının hazırlanmasıyla birlikte Bakanlar Kurulu onayına sunulan Karaman Serbest Bölge ile ilgili Şirket kurulması aşamasıda imzaların atılmasıyla tamamlandı.

Karaman Serbest Bölgesinin kurulması için geriye sadece Bakanlar Kurulunun onay vermesi kaldı.

SERBEST BÖLGEYE KATILAN FİRMALAR

•    Ongun A.Ş.
•    Karaman OSB Müdürlüğü
•    Bifa Bisküvi A.Ş.
•    Şimşek Bisküvi A.Ş.
•    Saray Bisküvi A.Ş.
•    Azra Bisküvi A.Ş.
•    Duru Bulgur A.Ş.
•    Hazal Bisküvi A.Ş.
•    Konya Şeker A.Ş.
•    Modern Çikolata A.Ş.
•    Türkoğlu Petrol Ürünleri A.Ş.
•    Anı Bisküvi A.Ş.
•    Çavaş Yem ve Un A.Ş.
•    İşlersan Güneş enerji A.Ş.
•    Dizayno Mobilya A.Ş.
•    Hadid Ünallar Metal LTD. ŞTİ.
•    Torunoğlu Tarım Makine LTD. ŞTİ.
•    Özkayalar İnşaat Müdendislik LTD. ŞTİ.
•    Whiterose LTD. ŞTİ.
•    Özkurt Tarım LTD. ŞTİ
•    Küçüker İnşaat LTD. ŞTİ.
•    Komgıda Kombassan A.Ş.
•    Karaman Şems Otomotiv LTD. ŞTİ.
•    Üçsa Ambalaj A.Ş.
•    Murfa Ambalaj Makine LTD. ŞTİ.
•    Karaman Yem A.Ş.
•    Coşkunlar Tavukçuluk LTD. ŞTİ


Serbest Bölge Nedir ?

Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber;

- Serbest Dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği ;

- Serbest dolaşımdaki eşyanın ise, çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.


Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları

Serbest Bölgeler yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı arttırmak, döviz girişini arttırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurtdışından getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulurlar.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Madde 1. Bu kanun, Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yaralanmak üzere, Serbest Bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi ,faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.


Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Katkıları

- Serbest Bölgedeki üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, iç pazardan ihraç edilen ham madde, yarı işlenmiş ve
mamul mallarla ülke üretiminin artmasına katkıda bulunur.

- Sağladıkları avantajlarla ülke ihracatını ve döviz girdisini arttırır.

- İthal girdi kullanarak üretim yapan yerli firmalara gümrük vergisiz ve KDV’siz mal giriş imkanı sağlayarak, yurt dışındaki rakipleriyle aynı şartlarda üretim yapma olanağı yaratır.

- Ülkede kullanılması düşünülen yeni ticari ve ekonomik politikaların denenebilmesini temin eder.

- Yabancı Sermayeli firmaların, risk faktörünün düşük, karlılığın yüksek olduğu Serbest Bölgelere yatırım yapmalarını teşvik eder. Böylece  yeni teknolojilerin girmesini hızlandırır.

- Serbest Bölgede yarattığı doğrudan istihdamın yanında, bölgedeki üretim ve ticari faaliyetlerle ülke içindeki diğer faaliyetlere etki ederek dolaylı istihdam yaratır.

- Büyük partiler halinde Serbest Bölgeye getirilen malların gerektiğinde küçük partiler halinde ithal edilmesini sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür.

Son Güncelleme: 30.04.2016 14:19
Yorumlar