banner464

Makina Ekipman Tebliği Yayınlandı

2012 yılında uygulanacak olan makine ekipman alımlarının desteklenmeleri tebliği programı açıklandı.

Makina Ekipman Tebliği Yayınlandı

2012 yılında uygulanacak olan makine ekipman alımlarının desteklenmeleri tebliği programı açıklandı.

03 Temmuz 2012 Salı 19:56
3167 Okunma
Makina Ekipman Tebliği Yayınlandı
 “2012/36 Sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 3 Temmuz 2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında aşağıdaki makina ve ekipmanlar desteklenecektir;

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet ÖZTİRYAKİ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirebilmek amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği 3 Temmuz 2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2012 yılında uygulanacak olan Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği Programı kapsamında;
1. Anıza doğrudan ekim makinesi, 
2. Arıcılık makine ve ekipmanı, 
3. Balya Makinesi,
4. Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
5. Biçer bağlar,
6. Canlı balık nakil tankı,
7. Çeltik fide dikim makinesi,
8. El traktörü,
9. File sisteminin kurulması,
10. Gübre dağıtma makinesi,
11. Güneş kolektörü,
12. Mibzer,
13. Pamuk toplama makinesi,
14. Pancar söküm makinesi,
15. Patates söküm makinesi,
16. Pülverizatör,
17. Sap parçalama makinesi,
18. Sap toplamalı saman makinesi,
19. Silaj makinesi,
20. Sıra arası çapa makinesi,
21. Su ürünlerinde buzlama makinesi,
22. Su ürünleri için kuluçka dolabı,
23. Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
24. Tambur filtre,
25. Taş toplama makinesi,
26. Yem hazırlama makinesi,
27. Zeytin hasat makinesi.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan, belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;
a) Yukarıda belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,
b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited  şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,
c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri programdan yararlanmak üzere başvurabileceklerdir.
d) Bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.
Tebliğ kapsamında hibeye esas proje tutarı gerçek kişilerde 50.000 TL. tüzel kişilerde 100.000 TL. olup, hibe oranı (KDV Hariç) % 50 dir.
Başvurular Bakanlığımızca yayınlanacak olan Uygulama Rehberi ve ekindeki formlarla yapılacağından, uygulama rehberi yayınlandıktan sonra başlayacak ve 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacaktır” dedi.
Son Güncelleme: 04.07.2012 12:43
Yorumlar