Yapılandıran Herkes Kazanacak

Karaman SGK İl Müdürü Fındık, vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması konusunda uyardı.

banner491
Yapılandıran Herkes Kazanacak
banner567

Karaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Serdar Fındık, Resmi Gazetede 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fındık, çeşitli vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına hem indirim hem de taksit ile ödeme imkânı getirildiğini söyleyerek, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapmaları gerektiğini ifade etti.

Fındık, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapması konusunda uyarırken, yapılandırmaya dair tüm açıklamaları şöyle aktardı;

PEŞİN ÖDEYENE %90 FAİZ İNDİRİMİ VAR

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve ayrıca Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Hesaplanan tutarların tamamının iki taksit ödeme şeklinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacaktır.

36 AYA VARAN TAKSİTLENDİRME İMKÂNI

Hesaplanan tutarları taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımızın başvuru belgesinde bunu belirtmesi yeterli. Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih eden sigortalılarımızın yapılandırmaları altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile hesaplanacak ve taksitler ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. Yani, 18 taksitlendirme yapan sigortalılarımız ödemelerini iki ayda bir şeklinde yapacağından 36 ayda borcunu ödeyebilecektir.

İLK İKİ TAKSİTİ ÖDEMEK ÖNEMLİ

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu nedenle yapılandırmanın bozulmaması için vatandaşlarımızın ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekmektedir.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLACAK?

4/a sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

• Sigorta Primi,

• İşsizlik Sigortası Primi,

• Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP),

• İdari Para Cezası (İPC),

• Damga Vergisi,

• Eğitime Katkı Payı (EKP),

• Özel İşlem Vergisi (ÖİV),

• 31/03/2018 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları,

4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları,

4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

• Emeklilik Keseneği,

• Kurum Karşılığı borçları,

İsteğe Bağlı sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,

Topluluk Sigortası sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,

Ek-5 (Tarım) sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,

Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri) sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,

Fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen Gelir ve Aylıklara ilişkin borçlar,

İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar yapılandırma kapsamındadır.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

İşverenler Prim ve İlgili Borçlar 31.07.2018 E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM

PRİMLERİNİ KENDİ ÖDEYEN

Sigortalılar (4/a) Prim 31.07.2018 İlgili SGİM / SGM

BAĞ-KUR (4/b) Prim 31.07.2018 Herhangi bir SGİM / SGM

BAĞ-KUR (4/b) İhya 31.07.2018 Sigortalılık dosyalarının bulunduğu SGİM / SGM

Kamu İdareleri Kesenek/Prim, Fiili ve İtibari Hizmet, Ek Karşılık 31.07.2018 Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – Primler Daire Başkanlığı İdari Para Cezaları 31.07.2018 Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM

İDARİ PARA CEZASININ YARISI SİLİNECEK

31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır. Yani, İdari Para Cezası asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asılları¬nın kalan %50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SİGORTALILIĞI DURDURULANLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan 5510 Sayılı Kanun, 1479 Sayılı Kanun’un mülga hükümleri ile mülga 2926 Sayılı Kanun’a göre tescilleri yapılmış ancak prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, 31/7/2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31/8/2018 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Yani sigortalılarımız dondurulan hizmetlerini canlandırarak (İHYA) yapılandırma ile birlikte ödemesini yapabileceklerdir.

İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAK

Borçlarını yapılandıran işverenlerin “Borcu yoktur yazısı” alabilecek ve teşviklerden yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, bu sayede de borçlularımız yapılandırma yaparak kendileri için yeniden bir fırsat yaratmış olacaklardır.

GSS BORÇLULARINA GELİR TESTİ İMKÂNI

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanunu Genel Sağlık Sigortası kapsamında da bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdi. 60 (g) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımı tarihinden önce 60 (g) kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

YILSONUNA KADAR ÜCRETSİZ YARARLANILACAK

Ayrıca geçtiğimiz günlerde 23/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11769 sayılı karar ile 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları ile herhangi sosyal güvencesi olmayan 60/g genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlüleri 60 günden fazla prim borcu bulunsa dahi devlet hastaneleri ile devlet üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabileceklerdir.

SGDP BORÇLARI BAŞVURUYA GEREK KALMAKSIZIN SİLİNECEK

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gereken sigortalıların 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan SGDP borçları sigortalıların müracaatına gerek olmadan silinecektir.

YAPILANDIRMA İÇİN MERKEZLERİMİZE BEKLİYORUZ

7143 sayılı Kanun kapsamında peşin ya da ilk taksitin son ödeme süresi 31 Ağustos 2018 tarihidir. Yapılandırma yapmak ve ilk taksiti ödemek için oldukça geniş bir zaman dilimi var. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirmelidir. İster peşin isterlerse taksitle ödeme yapabilirler. Bu konuda bilgilendirme yapmak için vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüze bekliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 13:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner619

banner618

banner625

banner612

banner590