banner464

YMM Nurettin Canikli’nin Oyunu Bozuldu

Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sekreteri Umut Aydın basın açıklamasında bulundu.

YMM Nurettin Canikli’nin Oyunu Bozuldu

Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sekreteri Umut Aydın basın açıklamasında bulundu.

04 Temmuz 2012 Çarşamba 17:05
1886 Okunma
YMM Nurettin Canikli’nin Oyunu Bozuldu
Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sekreteri Umut Aydın, yaptığı açıklamada;
''Ak Parti Grup Başkan Vekili YMM Nurettin Canikli, Yeni Türk Ticaret Kanunu için verilen son dakika değişiklik önergesinde 400 üncü maddede öngörülen denetçi ile ilgili olarak ‘’ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olanmeslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları halinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir." Derken 4.000 YMM memnun edilmeye çalışılmış ve  84.000 Mali Müşavir göz ardı edilmiş ayrıca SMMM’ ler için  sınav şartı getirilmek istenmiştir.

          Bu durum Karşısında 4.000 YMM yaklaşık 400.000 şirketin Denetimini gerçekleştirerek pastanın büyük kısmını yine ellerinde tutmak istemişlerdir.Sonuçta yine genç dinamik Mali Müşavirler bütün işlemleri yaparken YMM ler imza atarak işlerini devam ettireceklerdi.Arz ve Talepteki bu dengesizlik ayrıca şirketler için  Denetim işlem ücretlerinin  yükselmesi olarak karşılarına çıkacaktı.Ancak  tekrar yapılan düzenleme ile  Bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerin, Türk Ticaret Kanununun 400 ncü maddesinde öngörülen esasla ile 660 sayılı Kanun hükmünde kararname gereğince belirlenen esaslar ve verilen yetki çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartları Kurulu tarafından belirlenmesi şeklinde düzenlenmiştir.Tabii ki YMM lere verilen 4 günlük hakkın ellerinden alınmasına üzülmekteyiz,gönül isterdi ki ilk değişiklikte YMM ile beraber SMMM lerde bu haklarını kullanabilir denseydi de bu haksızlık doğmasaydı.  
 
          Yaklaşık 88.000 bin üyesi bulunan TÜRMOB’da 4.000 YMM 5 Yönetim Kurulu Üyesi çıkartırken, 84.000 üyesi bulunan SMMM ler maalesef 4 Yönetim Kurulu Üyesi çıkarabilmektedirler. Tüm Partilere sesleniyoruz, eğer adalet olmalı ise Azınlığın çoğunluğu yönettiği TÜRMOB’da her kesim temsil ettiği oranda Yönetim Kurulu Üyesi bulundursun ki bu sayede Mali Müşavirler olarak bizlerde isteklerimizi TBMM ‘e sunabilelim,''dedi

Son Güncelleme: 05.07.2012 01:23
Yorumlar