Hastane Acil servisinde hizmetlerin daha hızlı ve nitelikli sunulabilmesi, hasta bekleme sürelerinin azaltılıp hasta ve çalışan memnuniyetinin arttırılabilmesi, fiziksel ortamdan kaynaklanan iş akışı aksaklığının önüne geçilmesi için planlanan birçok yenilik hayata geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Dilek Atik şu açıklamalarda bulundu.

“Yapılan düzenlemeler ile birlikte Acil servis içerisinde yeşil alan tedavi birimi açılmış aynı zamanda sedye koltuk sistemiyle hizmet sunulan 7+3 toplamda 10 kişilik yeşil müşahede alanı oluşturulmuş, vatandaşlarımızın bekleme ve tedavi olma süreleri azaltılması amaçlanmıştır. Tespit edilen arızaların giderildiği, boya ve badana işlemlerinin tamamlandığı acil servise 24 saat triyaj sisteminin yapılabileceği bir düzen getirilerek hasta kabul yerleri değiştirilmiştir. Aynı zamanda sarı müşahede alanında yatan hastaların monitörlü vital takiplerinin yapılabileceği monitör sistemi de devreye sokulmuş olup hastaların vital takipleri hemşire standından yoğun bakım standartlarında kesintisiz olarak yapılabilmektedir. Acil serviste genel durumu kötü olan hastalar için kritik bakım ünitesinin açılması için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup yeterli düzeyde personel görevlendirilmesine müteakip hizmet verilmeye başlanılacaktır. Ayrıca acil serviste güvenlik noktalarının da artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayaktan hasta girişinin yapıldığı alana da danışma standı açılarak hastalarımızın ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlanmaktadır.  Acil Serviste lavabo ve tuvaletlerin yenilenme işlemleri de tamamlanmış olup temizlik konusunda üst düzeyde çalışmalarımız devam etmektedir. Kliniğimizde otel ve özel hastane konseptinde bir çalışma uygulanmakta, her gün belirli saat aralıklarında alan temizlik kontrolleri yapılmaktadır” dedi

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği olarak sağlık hizmetinin kalite çıtasının yükseltilmesi için yapılan çalışmalar ivme kaybetmeksizin sürecek olup üst düzeyde yürütülen temizlik çalışmaları ile sağlıklı ortamda sağlık personeline çalışma, hastalara ise tedavi imkânı sunulmasına kararlılıkla devam edileceği belirtildi.