Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki önemli kurumu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde değişiklik yaşanıyor. Karamanlı Profesör. Dr. Muhammet Bilal Fatih Alodalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü görevine atandı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM

Karamanlı Prof. Dr. M. Fatih Bilal Alodalı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ataması, iş dünyası ve çalışanlar arasında ilgiyle karşılandı.

Daha önce Selçuk Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görev yapan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Alodalı, 1999 yılından bu yana Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında akademisyenlik görevini yürütmekteydi.

Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki iş ve işlemler, denetimler, eğitimler ile bu konudaki plan ve programları düzenleyen ve yürüten önemli kurumu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne yapılan bu atama ile yeni bir dönem başlamış oldu. İş dünyası ve çalışanlar arasında yeni Genel Müdürün liderliğinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni gelişmeler yaşanacağı beklentisi oluştu.

Bu atama, iş yerlerinde güvenliğin artırılması ve çalışanların sağlığının korunmasının daha da öncelikli hale getirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yeni dönemi, bu alanda gelecek politika ve uygulamalar açısından da belirleyici olacak.

Prof. Dr. Muhammed Fatih Bilal Alodalı'ya yeni görevinde başarılar dileriz.

MUHAMMET FATİH BİLÂL ALODALI KİMDİR?

1976 yılında Karaman’da doğan Prof. Dr. ALODALI, ilköğrenimini Gazi İlkokulunda, ortaokul ve

liseyi Karaman İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. Lisans öğretimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Küreselleşmenin Türk Kamu Yönetimine Etkileri” başlıklı teziyle Yüksek Lisans ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Osmanlı Yönetim Geleneğinde Adâletnâmeler” başlıklı teziyle Doktora eğitimini tamamladı. 2015 yılında Kamu Yönetimi alanında Doçent, 2020 yılında Profesör unvanını aldı. 1999 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doktora süresince Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çalıştı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.