Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kesinleşen değerlendirme sonuçlarına göre hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait listeler İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde yayımlanarak ilan edilmiştir. Listeler 5 (beş) iş günü (03 Nisan - 07 Nisan) süreyle ilanda kalacak olup başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sahipleri, 2020/25 Nolu Tebliğin 32. Maddesinin 5. Bendine göre;

A iş planı (Makine ekipman alımı) için Askı İlanını takip eden 15 (on beş) iş günü (10 Nisan -02 Mayıs) tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalanacak olup;

Yatırımcıların en geç 02 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru yaparak hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakları teslim etmek zorundadırlar.

B iş planı için Askı İlanını takip eden 20 (yirmi) iş günü (10 Nisan  - 09 Mayıs) tarihleri arasında

İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru yaparak hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakları teslim etmek zorundadırlar.

 B İş Planı Kapsamında İl proje yürütme birimince yapılacak inceleme sonrasında, 2020/25 No'lu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilecektir. Kendilerine yapılan bu tebligatı takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilecektir.”

A İş Planı Kapsamında Sözleşme Aşamasında İstenecek Belge/Dokümanlar;

1- Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları,

2- Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler

3- Adli sicil kaydı

4- Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

5- Alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge,

6- Genel Taahhütname  (noter onaylı)