Ermenek Halk Eğitim Merkezinde 64, Sarıveliler Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulunda 31, Başyayla Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesinde 16, Kazımkarabekir Ortaokulunda 12, Ayrancı Halk Eğitim Merkezinde 16 ve Merkezde Şehit Ahmet Sarı Ortaokulunda 280 katılımcı ile gerçekleştirilen seminerler Ekim ayı içerisinde yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile başarıyla tamamlandı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE birimi personeli Fatih Bircan ile Gülfem Aday Korkmaz tarafından düzenlenen seminerler, stratejik planlamanın önemi hakkında bilgi, katılımcıların aldığı seminer ile elde ettikleri yararlar ve okul stratejik planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar gibi önemli konuları ele aldı.

Seminerler ile eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin stratejik planlama konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Seminerler kapsamında, yönetici ve öğretmenler, stratejik planlama sürecinin temel kavramları, yöntemleri ve uygulama aşamaları hakkında detaylı bilgilendirildi.

Eğitimler sırasında, 12. Kalkınma Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda okulların bireysel ihtiyaçlarına yönelik stratejik planlar oluşturulması ve bu planların nasıl etkili, sürdürülebilir ve sonuçlarının analiz edilebilir bir şekilde uygulanacağına dair pratik bilgiler verildi. Aynı zamanda, öğrenci başarısını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için stratejik hedefler belirlemek ve izlemek konularında da rehberlik sağlandı.

9 Ekimde başlayıp 27 Ekim 2023 tarihinde sona eren eğitimler, il genelindeki eğitim kurumlarının daha iyi bir eğitim hizmeti sunma amacı doğrultusunda önemli bir adım oldu. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimcilerin bu bilgi ve becerileri kullanarak eğitime erişim, eğitimde kaliteyi artırma ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeleri ve öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmaları için çalışmalarına her anlamda destek vermeyi hedefliyor.

İl Genelinde 420 Yönetici ve Öğretmene Stratejik Plan Hazırlama Semineri Verildi Foto Galeri: İl Genelinde 420 Yönetici ve Öğretmene Stratejik Plan Hazırlama Semineri Verildi