Karaman Merkeze bağlı Kılbasan Köyünde faaliyet göstermekte olan İsmail Ceylan Tarım Gıda Hayvancılık Şirketi yatırımlarını hem projelendirme hem de yapım süreçlerinde Aktek Mim. Müh. İnş. Şirketi ile anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma doğrultusunda Aktek Mimarlık Sahibi Mimar Ömer Faruk Tekin, TKDK IPARD projelerinizde hem mimari hem inşaat olarak hizmet vermektedir. Açılması planlanan IPARD III kapsamında yatırımcıların hangi proje alanında yatırım yapacaklar ise ona göre bir rota oluşturması gerekmektedir. Aktek Mimarlık Mühendislik İnşaat şirketi olarak değerli yatırımcılarımızın alması gereken Yapı ruhsatlarını, son güne bırakmamaları tavsiye ederiz. Destek almaya hak kazanan projelerin İnşaat ve imalat süreçlerinde çözüm ortağı olarak yanlarında olduğumuzu bilmesini isteriz.

TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir.

Bunlar;

·         Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

·         Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

·         Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

·         Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

·         Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Soğuk Hava Depolarının Yapımı

·         Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünleri İşlenmesi ve Paketlenmesi

·         Arıcılık ve Arı Ürünlerinin üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

·         Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Yetiştiriciliği

·         Fide ve Fidan Yetiştiriciliği

·         Mantar ve Misel Yetiştiriciliği

·         Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

·         Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliği

·         Makine Parkları

·         Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 40 ile % 70 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmektedir.