Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kurumumuz tarafından Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki mevzuata göre yürütülmekte olan İşbaşı Eğitim Programlarında 20/01/2024 tarihinde yapılan değişiklikle, program sonrası zorunlu istihdam süresi, 60 günden az olmamak üzere program süresinin 3 katından 2 katına, istihdam oranı da % 70’den % 60’a düşürülerek işverenlerimiz için kolaylık sağlanmıştır.
Ayrıca daha evvel program düzenlenemeyen çağrı merkezleri, toptan ve perakende sektörleri de dahil olmak üzere bütün sektörlere yönelik program düzenlenebilmesi imkânı da getirilmiştir. (Sadece özel eğitim kurumlarında “eğitim personeli” sınıfındaki mesleklerde program Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar nedeniyle düzenlenememektedir).
Programlar, son 1 yıl içerisinde olmak üzere son 6 aylık prim hizmet belgelerinde yer alan toplam prim gün sayısının 180’e bölünmesi sonucu ortaya çıkan çalışan sayısı en az 5 ve üzeri olan özel sektör işyerlerinde uygulanabilmektedir. 
Aşağıdaki işyerlerinde program düzenlenememektedir.
Kamu kurumları, belediyeler ve bunlar tarafından kurulan birlik ve işletmeler (SYDV dahil),
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile bunlara bağlı olarak kurulan oda, borsa, vb. birimler,
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan işyerleri,
Çalışan sayısı 5 kişinin altında olan işyerleri,
İşyerinde program konusu aynı veya yakın meslekte (4’lü birim kodu) çalışanı bulunmayan işyerleri.
İmalat sektöründe 6 aya, diğer sektörlerde 3 aya kadar program düzenlenebilmektedir. 
Programa katılanlara günlük;
İş arayanlara 653,93 TL
Öğrencilere 490,45 TL
İşsizlik Ödeneği Alanlara (İşsizlik Ödeneğine ilave) 326,97 TL
Geleceğim Mesleklerinde 719,32 TL katılımcı ödemesi ile beraber bütün katılımcılar adına Sosyal Güvenlik Kurumuna GSS ve iş Kazası ve Meslek Hastalı Primi de Kurumuzca ödenmektedir.
İşverenlerimizin ve iş arayanlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” denildi.