banner464

Aliağa Belediye Meclisi’nde Yoğun Gündem

Aliağa Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı yarın saat 18:00’de Meclis Salonunda, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmedali Özkurt başkanlığında toplanacak. Kasım ayı meclisinde Aliağa Belediye Başkanlığından gelen, Hürriyet ve Cengiz...

Aliağa Belediye Meclisi’nde Yoğun Gündem

Aliağa Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı yarın saat 18:00’de Meclis Salonunda, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmedali Özkurt başkanlığında toplanacak. Kasım ayı meclisinde Aliağa Belediye Başkanlığından gelen, Hürriyet ve Cengiz...

03 Kasım 2014 Pazartesi 23:42
50 Okunma
Aliağa Belediye Meclisi’nde Yoğun Gündem
Aliağa Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı yarın saat 18:00’de Meclis Salonunda, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmedali Özkurt başkanlığında toplanacak. Kasım ayı meclisinde Aliağa Belediye Başkanlığından gelen, Hürriyet ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde oto yıkama faaliyeti yürüten işletmelerin ruhsatlandırılması, 30 milyon TL borçlanma yetkisinin istenmesi, kadro ihdas cetvelinin onaylanması hususları görüşülecek.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

Aliağa Belediye Meclisi Kasım ayı oturumunda görüşülecek olan ilk önerge şöyle: Aliağa sınırları içerisinde halkın sıhhat ve selameti gözetilerek, gürültü, trafik akışı ve şehir estetiği yönünden işyerlerinin ticari bölgelere yayılımı incelendiğinde oto-halı yıkama faaliyetlerinin sıkça şikayetlere sebep olduğu görülmüş ancak şehir dışına çıkarılmasının genel talebin yoğunluğundan mümkün bulunmamış olması sebebiyle bahse konu faaliyetlerin mevcut ruhsatlı işletmelerin hakları saklı kalmak kaydıyla, belirlenecek tarihten itibaren yalnızca şehir içinde Hürriyet ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde ruhsatlandırılması hususunun görüşülmesi…

Yine başkanlık tarafından meclise sunulacak olan bir diğer önerge kapsamımda; İZBELCOM A.Ş. tarafından alınan sermaye artırımı kararı uyarınca hisse payımızda 382,50’ lik artış olduğundan, arttırılan nakdi sermayeye hissemiz oranında katılıp katılmayacağı hususu görüşülecek.

Aliağa Kapukaya Mahallesi, 112 ada 1 numaralı parselde bulunan binanın taziye evi ve depo olarak kullanılmak üzere Kapukaya Muhtarlığına 10 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesinin yanı sıra; Aliağa Belediyesi Misafirhanesi Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere bir meclis üyesinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 192 Sayılı Kararı ile mesafe tespiti yapılmış olan Aliağa İçkili Yer Bölgelerine ilişkin karara askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi, Belediye borçlarının ödenebilmesi ve hizmetlerin aksamaması için 30.000.000,00 TL.(Otuzmilyonlira) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi konuları Meclis gündeminde yer alacak.

10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine ( I ) sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 1.Dereceli Yapı Kontrol Müdürü, 1.Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1.Dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 1.Derece 1 adet Uzman, 8.Derece 2 adet Memur, 7.Derece 1 adet Memur, 6.Derece 3 adet Memur, 5.Derece 4 adet Memur kadrolarının ihdası ve Müdürlüklerin teşkilinin sağlanması hususu da Aliağa Belediye Meclisi’nde görüşülüp oylamaya sunulacak.

Yorumlar