Sağlıksız yaşam, uyarıları dikkate almamama, düzensiz beslenme gibi nedenler her yıl çok sayıda kişinin kalp damar hastalıklarından biriyle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.
Kalp – damar hastalıkları dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıklardan biridir. Hastalık koroner arterlerin duvarlarında oluşan plaklar dolayısı ile ortaya çıkar, bu plaklar damarları tıkar, yada sertleşmesine neden olur. Damar duvarlarında lipid (yağ) parçacıklarının birikimi sonucu gerçekleşen sürece ise Ateroskleroz denir. Bu durumun koroner damarlarda meydana gelmesiyle de koroner  arter hastalığı ile karşı karşıya kalırız.

Hastalığın nedenleri kişisel ve çevresel faktörler olmak üzere sıralanabilir.İş adamları, bankacılar, politikacılar ve gazeteciler risk gruplarının başında gelmektedir. Bu yüzden iş adamları ve üst düzey yöneticilerde kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarından ölüm oranı fazladır. İş adamları ve yöneticilerle ilgili en büyük sorun aslında egzersiz eksikliğidir. Bir de buna yönetici olmanın  getirdiği sorumluluklar eklenince stresli bir hayatla gelen kalp sorunları artmaktadır.

Kişisel faktörleri birinci derece akrabalarda koroner arter hastalığı olması, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı olması, yaş ve açıklığa kavuşturulamamış genetik  faktörler olması gibi nedenler oluşturur.  Çevresel  risk faktörlerini ise sigara kullanımı, yüksek kolesterol içerikli beslenme, stresli ve pasif yaşam şekli oluşturur.
Kalp – Damar tıkanıklığının belli başlı ortaya çıkış şekillerinden söz edecek olursak yokuş çıkmak, koşmak, stresli anlar gibi kalbin kan ihtiyacının arttığı durumları sıralayabiliriz. En fazla görülen şikayet ise göğüs daralması, sıkışması, yanmasıdır. Şayet koroner damardaki daralma ani şekilde oluşursa ve kan akımı başka bir yerden sağlanamazsa kalp krizi gerçekleşebilir.

Artık zamanımızda koroner arter hastalığının tanısında hastanın hikayesi, EKG, efor testi, nükleer tıp tetkikleri, radyolojik tetkikler, koroner anjiyografi çok ileri şekilde kullanılmakta ve önemli sonuçlar alınabilmektedir. Tıkanmanın yerini ve miktarını belirlemede ve kesin tanıda ise en etkili tetkik koroner anjiyografidir.  Tedavisinde ilaçlar cerrahi (By Pass) ve perkütan müdahaleler (balon, stent)  kullanılmaktadır. Hangisinin uygulanacağına koroner anjiografide tespit edilen darlığın yeri – miktarı, hastanın durumu ve hasta ile doktorun alacağı karar önemlidir. Fakat bu hastalık hangi tedavi şekli seçilirse seçilsin ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Öyle ki dünyada şu an en fazla ölüme neden olan hastalık koroner arter hastalığıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kesinlikle uzak durulmalı.Sigara içilen ortamlarda bile bulunulmamalı.
- Yılda en az bir kez gerekli kontrollerin yapılması önemlidir. Özellikle de ailesinde kalp hastalıkları bulunan kişiler bu konuda hassas olmalıdırlar.
- Düzenli egzersizler yapılmalı, günlük aktivitenin dışında spora yer ayrılmalı ve günde an az yarım saat temiz havada yürüyüş yapılmalı.
-         Beslenmeye özen gösterilmeli, günde üç ana öğün üç ara öğün olmak üzere az az sık sık beslenilmeli.Çoğu kişi bu durumu bir lüks olarak düşünüp vakit ayırma konusunda tedirgin olabilir. Yoğun iş temposu içinde yanında taşıyacağınız kraker, kuru yemiş vs…gıdalar ile ara öğünlerinizi düzenleyebilirsiniz.
-         Düzenli bir uyku saati belirlenmeli.
-         Ağır, yağlı yemeklerden uzak durulmalı.Tekdüze beslenmeden  kaçınılmalı, besin çeşitliliğine dikkat edilmeli.
-         Hayvansal yağlarla yapılmış yemeklerden uzak durulmalı.
-         Yüksek kalorili besinlerin tümünden uzak durulmalı.

Uzm. Dr. İsa COŞKUN
Karaman Özel Selçuklu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı