Karakaş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920, millet iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve halkın egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı millet olarak büyük bir gururla kutluyoruz.

Milletimizin bir arada ve bütünlük içinde verdiği var olma mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 104 yıl önce simgeleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Kurtuluş savaşını yöneten ve milli mücadeleyi kazanan, her ırktan, her dilden ve her inançtan toplumun bütün kesimleri, TÜRKİYE adı altında birleşerek büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. 104 yıl önce açılan ve ulemadan, mutasavvıflardan, askerlerden, bürokratlardan, iş adamlarından ve değişik sanat, tarih, edebiyat ve bilim adamlarından oluşan ilk Meclisin ön önemli özelliği “vatanperverlik” ortak paydasına dayalı, birlik ve beraberlik ruhuydu. Gazi Meclis, bu ruhla Milli Mücadeleyi yürütmüş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Bir taraftan milli mücadele yürütülürken diğer yandan yeni Cumhuriyetin kurumları ihdas edilmiş, olağanüstü koşullarda sosyal ve ekonomik kalkınma gibi hedeflere doğru emin adımlarla yürünmüştür. Ülkemizin daha da güçlenerek geleceğe emin adımlarla yürümesi için bugün de o günkü ruha, birikim, ufuk ve gayeye ihtiyaç vardır.

Türkiye, 104 yıllık birikimine bağlı olarak çağdaş, demokratik hukuk devletini güçlendirmeye devam etmelidir. Bizler, ekonomiden demokrasiye kadar Türkiye’nin her alanda büyümesine ve gelişmesine emeğiyle katkı veren çalışanlar olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden en büyük beklentimiz, saygın iş ve insanca hayat için; daha özgür, daha müreffeh tam demokratik bir Türkiye için, sivil, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik yeni bir Anayasanın hayata geçirilmesidir. Türkiye’nin yeni anayasayı hayata geçirecek gücü ve yeterliliği bulunmaktadır.                    

23 Nisan’ın ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanması, ulusal egemenlik bilincinin çocuklarımıza küçük yaşta kazandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızı Demokrasi ve bağımsızlık bilincine sahip çıkacak şekilde yetiştirmek en temel vatandaşlık görevimizdir.

Tüm milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, birinci Meclis’in kuruluşuna destek veren, Gazi Meclis’te görev alan kurucuları ve başta ilk Başkan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurucu Meclis üyelerini minnet ve şükranlarımızla anıyor, rabbimizden rahmet diliyoruz.”