Karakaş, yayınladığı mesajında, “Bugün, dezavantajlı grupların en önemli kesimini oluşturan engellilerle ilgili duyarlılıkların, farkındalıkların gündeme geldiği, yükseldiği önemli bir gündür. Bugünü, birtakım gösteri ve protokol toplantılarından arındırıp, ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan engellilerin, gerçek sorunlarının, yaşam koşullarının tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olarak değerlendirmek gerekir.

Unutulmamalı ki; her insan, potansiyel bir “engelli adayı”dır. Onun için engelliler, en fazla duyarlılık göstermemiz gereken, hayatının ızdıraplardan soyutlanması ve merhametin ötesinde “insanca yaklaşım”ın öne çıkması gereken toplum kesimi olmalıdır. Engelli bireylerin hakları ve sorunları konusunda ciddi bir duyarlılık gösterilmeli ve kamu spotlarıyla bu konuda toplumun tüm kesimlerinde farkındalığı artırmalıyız. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, sivil toplum örgütlerinin ve doğrudan engelli konusunda çalışan örgütlerin bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak, kamuoyunda farkındalık yaratmasını istiyoruz. El birliğiyle engellilerin her alanda var olabilmeleri için toplumun tüm kesimleri olarak hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü belirtmek istiyoruz. Dünya Engelliler gününde, hepimiz empati yaparak, onların hayata tutunma çabalarını hissetmeliyiz. İşte bu bilinçle, konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ başta olmak üzere, bütün bağlı sendikalarımızda Engelli Komiteleri kurduk. Çalışan engellilerin sorunlarını bu komitelerimiz aracılığıyla belirliyor, çareler arıyoruz.

Engelliliğin nedenlerine baktığımızda, büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu görüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yılda bir kez hatırlamak değil, hep hatırda kalmak bilincinin yerleştirilmesine çalışıldığı bir gün olarak kabul ediyor ve özellikle çalışma ortamlarının, onların moral ve fizikî durumlarına göre her gün iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılmasını istiyoruz. İş kazalarının olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı iş güvenceli işyerleri istiyoruz. Ancak, engellilerle ilgili düzenlemeler yapılırken engellilerin görüşleri alınmadan, problemleri dinlenmeden tasarılar hazırlanabilmektedir. Özellikle bu tür düzenlemeleri yapan bürokrasinin, engellilerin karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunlara gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bu konuda muhatap kitle Engellilerin oluşturdukları Sivil Toplum Örgütleri olmalıdır. Hazırlanan taslaklar, resmîlik kazanmadan önce, Türkiye Sakatlar Federasyonu gibi STK’larla paylaşılarak, ortak akılla makul çözümlere yönelik çalışmalar ortaya konulmalıdır.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. Önemli olan anlayışımızda engelli olmamaktır diyoruz.Bu günde, birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutlar, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ötürü tebrik ederiz. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.