Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, 2023 yılı faaliyet raporunun sunumunda, devlet organlarının işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından yıllık faaliyet raporlarının düzenlendiğini belirterek bu raporların, kurumların şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamada önemli olduğunu vurguladı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yürütülen soruşturmalarda önceliklerinin yargı süreçlerinin makul bir zaman aralığında sonuçlandırılması ve adaletin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak olduğunu ifade eden Başsavcı Akdoğan, özellikle çocuklar ve kadınlar gibi adli süreçte yer alan kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde etkin şekilde özel ortamların kullanılmasının önemine değindi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, yargı reformu stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde adli görüşme odalarının kurulduğunu ve bu odaların çocuk dostu adli usullerin işletilmesine olanak tanıdığını belirtti.

Ayrıca, cinsel ve aile içi şiddet mağdurları ile diğer kırılgan gruplara ait suçtan zarar gören kesimin, uygun ortam ve yöntemlerle mağduriyetlerini daha net bir şekilde ifade etmelerine olanak sağlandığını ve bu sayede ikinci kez örselenmelerinin önüne geçildiğini ifade eden Başsavcı Akdoğan, 2023 yılında Adli Destek Müdürlüğü Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na başvuran suç mağdurlarına bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığını, adli görüşme odalarında ise 110 adli görüşmenin gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca uzman görevliler tarafından toplamda 439 dosya hakkında sosyal inceleme raporunun tanzim edilerek ifadeye katılım sağlandığını belirtti.

Yargı faaliyetlerinin daha etkin sonuçlanması amacıyla Uzlaştırma Bürosu'nun faaliyetlerine de değinen Başsavcı, 2023 yılında 1.652 uzlaştırma dosyasından 842 dosyasında uzlaşının sağlandığını ifade etti.

Son olarak, yargı sürecinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Seri Muhakeme Soruşturma Bürosu'nun faaliyete geçirildiğini ve 2023 yılında 256 dosya hakkında hazırlanan talepname ile aynı gün soruşturma ve kovuşturma evresinin tamamlandığını belirtti.

Başsavcı, yargısal faaliyetlerin hızlı, güvenilir, şeffaf, tarafsız ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, faaliyet raporlarının kamuoyuna faydalı olmasını temenni etti.

Adli Yargı İl Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz ise faaliyet raporundaki sunumunda, “Yargıda hesap verilebilirlik ve şeffaflığı artırmak üzere hazırlanan faaliyet raporları bir yandan hesap verilebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesine hizmet ederken, diğer yandan kamuoyu tarafından adalet hizmetlerinin işleyişinin ve performansının denetlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda Karaman Adliyesi’ni kapsayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu Ulusal Yargı Ağı Bilişim (UYAP) sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Adliye hizmetlerinde gelinmek istenen nokta, en yüksek adalet standardına ulaşmak ve hukukun üstünlüğü konusunda topluma güven sağlamaktır. Bir toplumun hayatta kalması için hukukun üstünlüğü ve liyakat, tarihsel gerçekliktir. Bu kapsamda hukukun üstünlüğü, etkinliği ve liyakat çalışmalarımızda bize mihenk noktaları olmaktadır. Türk Milleti adına karar veren mahkemelerimiz Anayasa, Uluslararası Hukuk ve İç Hukukumuza göre evrensel hukuk değerlerinde vatandaşa hizmet üretmeyi hedef edinmiştir. 2023 yılına ait verilerden hazırlanan bu faaliyet raporu gelecek yıllarda düzenlenecek olan faaliyet raporları ile karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. 2023 yılında yapılan iş ve işlemlerin açıklandığı ve istatistiki bilgiler ile şeffaf hale getirildiği faaliyet raporumuzun yararlı olması dileğiyle, raporumuzda belirtilen işlemlerin hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi noktasında emeği geçen tüm değerli meslektaşlarımız ile adliyemiz personeline teşekkür ederim” dedi.