Bir süredir Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Murat Yılmaz’ın Aksaray’a ataması yapılırken, Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Ali Özcan ise Karaman’a atandı.

ALİ ÖZCAN KİMDİR?

1973 Konya doğumlu olan Ali Özcan, İlkokul ve Ortaokul öğrenimlerini Konya'da, Lise öğrenimini ise Ankara'da tamamlamıştır. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği bölümünde, İkinci Lisans öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.

1999-2002 yıllarında T.C. Ziraat Bankası'nda görev yapmıştır.

2002-2003 yıllarında Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde Mühendis olarak görev yapmıştır.

2003-2011 yıllarında Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde Mühendis, Proje Şube Müdürü, İmar,İskan ve Kooperatifler Şube Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2011-2014 yıllarında Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde Altyapı Hizmetleri ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü, Yapım 2. Grup Şube Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İl Müdürümüz Bakanlığımızın (Personel Dairesi Başkanlığı) 21/02/2014 tarihli ve 2734 sayılı yazısı ile Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili olarak göreve başlamış olup, 31/08/2017 tarihli ve  30170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üç’lü kararname ile asaleten Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atanmıştır.

İlimize Bakanlık Makamının 29.07.2022 tarihli ve 4218481 sayılı oluru ile Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

İl Müdürümüz 02.10.2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten atanmıştır.

Ali ÖZCAN evli ve 2 çocuk babasıdır.