Konuyu hassasiyetle takip eden İl Müdürü Bayram Güzel imzasıyla firmalara giden yazı şu şekilde;

“Bilindiği üzere, son dönemlerde basına birtakım asansör kaza haberleri yansımaktadır. Bununla birlikte ilimizde bulunan bazı kırmızı etiketli asansörlerin bina sorumlularınca kullandırılmaya devam ettiği duyumları ve şikayetleri Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. 
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 11. maddesi 6. fıkrası Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörde tespit edilen uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir." hükmü gereğince güvensiz  durumda bulunan asansörlerin bina sorumlularınca kullandırılmaması ve bakım yapılmaması gerektiği hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.”