Aynı dönemde Konya'da ihracatın %24,6 arttığı, ithalatın ise %21,8 azaldığı belirtilirken, Karaman'da ihracatın %39,0 arttığı ve ithalatın %45,4 azaldığı ifade ediliyor.

Türkiye'nin genel ticaret sistemi içerisindeki bu performansıyla ilgili detaylı bir analiz sunulmuyor ancak Konya ve Karaman özelinde ihracat ve ithalat verileri dikkat çekiyor. Konya'da ihracatın önemli bir artış gösterirken, ithalatın azalış gösterdiği görülüyor. Benzer şekilde, Karaman'da da ihracatın arttığı ancak ithalatın belirgin bir şekilde azaldığı göze çarpıyor.

Bu veriler, ilgili illerin dış ticaret performanslarını yansıtırken, ekonomik aktivitelerdeki değişimleri ve ticaret dengesindeki gelişmeleri yansıtmaktadır.