Karaman’da Çevre Çalıştayı Düzenlendi Foto Galeri: Karaman’da Çevre Çalıştayı Düzenlendi

Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen çevre çalıştayı açılış konuşmalarıyla başladı.

Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, yaptığı konuşmada: “2030 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık 100 milyon olacağı kişi başına düşen su miktarının azalacağı ve birçok alanda su kıtlığı yaşanacağı tahmin edilmektedir kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olması ve büyük çoğunluğunun sulama amaçlı kullanılıyor olması suyun etkin kullanımını daha da önemli hale getirmiştir bununla birlikte küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gün geçtikçe artıyor olması su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanımını zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda çevre ve doğal kaynakların döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde korunması, atık suyun sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında arıtılmış atık suların peyzaj ve tarımsal sulama, endütriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar olmak üzere kullanım alanlarının genişletilmesi uygulamaların ve yaygınlaştırılması önem arz etmekte olup, Bakanlığımız tarafından arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar %15 seviyesine çıkarılması hedefine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Arıtılmış atık suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atı ksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin % 50'sine kadar olan geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre %100'e kadar artırımlı olarak ödenmeye başlanacaktır. Bir tarım şehri olan Karamanımızda arıtılmış suların tarımsal amaçlı olarak kullanılmasına yönelik hedefimizin önümüzdeki 5 yıllık süreçte en az yüzde 50 olması gerektiğini düşünüyoruz. Nüfus dağılımımız ve yerleşim şeklimize bakarak bu oranın ulaşılabilir bir hedef olduğunu görüyoruz. Günümüzde iklim değişikliği, çölleşme, gıdaya ve temiz suya erişim gibi çevre sorunları tüm insanlığı ve dünyanın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Konunun önemine binaen Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla ülkemiz 2053'e giden yolda net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda; iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstlenmiştir. Özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarını yok eden yeşil alanların oluşturulmasına yön veren politika, strateji ve uygulamalarla Sayın Bakanımızın liderliğinde Bakanlığımız tarafından sürdürülebilir yeşil bir kalkınma öncelik haline getirilmiştir. Üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden ve kaynakların verimli kullanılmasını destekleyen, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olan Sıfır Atık Hareketi ülkemiz sınırlarını aşarak küresel ölçekte kabul görmüş durumdadır. İlimiz de de bu kapsamda özellikle belediyelerimiz öncülüğünde top yekûn olarak bu harekete sahip çıkmamız büyük önem arz etmektedir. Sıfır Atık Yönetim planları hazırlanarak Atık getirme merkezlerimizin kurulması ikili toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi bu alanda yapacağımız her bir çalışma yarınlarımıza bırakacağımız kaynakları tüketilmemiş doğal alanları tahrip edilmemiş yaşanabilir bir çevre olarak bizlere geri dönecektir Endüstriyel atıkların ve Madenlerin aranması, çıkarılması, depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğru yönetilmesi, aynı zamanda İlimizdeki hava kalitesinin iyileştirilmesi adına sanayicilerimizden ve maden işletmecilerimizden çevresel sorumluluklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha hassas bir şekilde yerine getirmelerini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki atık üreticileri atıkların oluşumunda mevzuata uygun bir şekilde nihai bertarafına kadar her aşamasından sorumludur.

İleri Atık Su Arıtma Teknikleri ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı, Karaman’da Atık Yönetimi Toplama ve Taşım Sistemleri ve özellikle sıfır atık uygulamasını ele alacağımız programımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran sayın valimize şükranlarımı arz ediyorum. Değerli rektörüm nezdinde bizlere ev sahipliği yapan üniversitemize, Programımıza bizzat katılarak şehrimiz adına ortaya konulacak çalışmalara destek veren belediye başkanlarımıza ve kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Programın icrasında büyük katkıları olan sunumlarıyla bizlere yön verecek değerli hocalarıma bakanlığımızdan gelen uzman arkadaşlarımıza ve il müdürlüğümüzde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Unutmayalım biz neysek doğa o” dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise şu ifadeleri kullandı:

 “Bugün burada, Türkiye'nin 2053 vizyonuna odaklanarak, ilimiz özelinde, enerji verimliliği ve sıfır atık hedeflerini ele alacağız. Bu hedefler, ülkemizin çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve toplumsal refahını artırmak amacıyla belirlenmiş önemli bir yoldur. Ülkemiz 2053 hedefinde, yeşil enerji kaynaklarına yatırım yaparak, enerji verimliliğini artırarak ve karbon ayak izini azaltarak bu hedefe ulaşmayı taahhüt etmiştir.

Bu kavramlar içerisinde Enerji verimliliği, sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun önemli bir parçasıdır. Hem sanayi hem de hane halkı düzeyinde enerji verimliliği artırılarak enerji tüketimi azaltılabilir. Bu, kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar ve çevreye zarar verme potansiyelini azaltır. Bu kapsamda, üniversitemizde kurulmuş olan Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN), Enerji Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile yetiştirdiği Enerji Yöneticileri sayesinde bu amaca katkı sunmaktadır. 

Ayrıca, sıfır atık hedefimiz de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve ekonomimize katkıda bulunarak yeni istihdam fırsatları oluşturacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için Devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler, el birliği yapmalıdır. Yatırımların yapılması, teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi ve çevre bilincinin artırılması, başarıya ulaşmamız için kritik önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin 2053 hedefleri, sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak temel taşlardır. Bu hedeflere ulaşmak için hepimizin sorumluluk taşıdığını unutmamalıyız. Birlikte çalışarak, başta Karaman ilimiz olmak üzere ülkemizi daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyabiliriz. Karaman'ımız için faydalı bir çalıştay olmasını temenni ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay programına geçildi. Çalıştayın son bölümünde ise soru-cevap ve değerlendirme yapıldı.

Çalıştaya Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibarhim, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları ile öğrenciler katıldı.