Ölümcül bir hastalık olan meningokoksemi, Neisseria meningitis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girerek bakterinin kana karışarak kendine yerleşecek organ aramasına denilir. Beyin zarlarına yerleştiğinde ise meningokok meningokok menejiti adını alır. Ateş, ciltte basmakla solmayan mor-menekşe döküntü ve şok tablosunun bir arada görüldüğü çok ani başlangıçlı bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde % 100 ölümle sonuçlanır, tedavi edildiğinde bile % 20 oranında ölüme yol açar. Sağ kalan hastaların bir kısmında kol ve/veya bacakların tümünün veya bir kısmının kaybıyla sonuçlanan istenmeyen durumlar ortaya çıkar. 
Meningokok Menenjiti ise ateş, baş ağrısı kusma ve bilinç bozukluğunun görüldüğü bir durumdur. Tedavi edilmediği zaman ölüm % 95 dir. Tedavi edildiğinde ise ölüm oranı % 3-5 arasındadır. Sağ kalan hastaların yaklaşık % 10 kadarında zeka geriliği, çeşitli vücut bölgelerinde kuvvet kaybı, epilepsi ve sağırlık şeklinde sakatlıklar görülmektedir. Bazı hastalarda hem meningokoksemi hem de menenjit bir arada görülmektedir. Hastalık en sık çocuklarda görülür, ancak her yaş grubunu etkileyen bir hastalıktır.
Hastalığı oluşturan bakterinin kaynağı insandır. Bakteri hastalığı geçirmekte olan hastaların boğazında bulunur ve hastalığı geçirmekte olan kişi hastalık mikrobunu diğer kişilere bulaştırır. Bunun dışında ve daha önemli olarak sağlıklı çocuk ve erişkinlerin yaklaşık % 8’inde boğazında bu bakteri hiçbir şikayete ve hastalık belirtisine neden olmadan bulunur. Bu kişiler boğazında bu bakteriyi taşıdıklarından habersizdirler ancak etrafındaki kişilere hastalığı bulaştırırlar. Hastalık boğazında bakteri bulunan kişilerin nefes alıp vermesi, konuşması, bağırması, aksırması veya öksürmesi sırasında etrafa saçılır. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan kişiler nefes yoluyla etrafa saçılmış bu bakteriyi alırlar. Bakteriyi alan kişilerin hepsinde hastalık meydana gelmez ancak bir kısmında hastalık belirtileri oluşur. Diğerlerinde ise bakteri hiçbir belirti vermeden boğaza yerleşir ve çoğalır, bu süreci takiben bu kişilerde bakteriyi etrafa saçmaya başlarlar. Bakteri alındıktan sonra hastalığın ortaya çıkma süresi 1-10 gün arasında değişmekle birlikte genellikle 4 günden kısadır. Bu nedenlerle hastalık saptanan bir kişi temas eden, aynı ortamda bulunan kişilerin hastalık oluşumunu engellemek için koruyucu ilaç tedavisi almaları gerekir.
16 aylık o.s isimli hastamız 4 güdür devam eden ateş huzursuzluk beslememe şikayeti ile başvurmuş yapılan muayenesi sonucunda hastada meningokoksemi düşünülerek ivedilikle tedavisine başlanmıştır. Hastamızın genel durumu düzelmiş olup tedavisi  halen devam etmektedir.
Bu ölümcül hastalıktan korunmak için aşı mevcuttur. Solunum yolu sekresyonları ve damlacık yoluyla insanlara bulaştığından, askeri kışla, okul, kreşler gibi kalabalık yerlerde salgınlara yol açabilir. Bir nedenle dalağı olmayan kişilerde, bağışıklığı düşük kişilerde risk yüksektir. Son yıllarda özellikle Hac dönemlerinde Suudi Arabistan da salgınlar görüldüğü için, Hacca gideceklere aşı yapılmaktadır.
Eczanelerde iki marka aşı bulunmaktadır. En küçük 9 aylıktan sonra yapılabilmektedir. Toplu yerlere giren ve burada yaşayan kişilere aşı yapılması önerilmektedir.