Karaman’da Tarihe Işık Tutacak Çalışma Foto Galeri: Karaman’da Tarihe Işık Tutacak Çalışma

Araştırma Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakoç, ekibiyle birlikte KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı ziyaret ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle başlatılan Prehistorya (Tarih Öncesi) Arkeolojisi Yüzey Araştırmaları hakkında bilgi verdi.

KARAMAN’DA EN ESKİ ARKEOLOJİK BULGULAR TESPİT EDİLDİ”

Karaman Prehistorik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonrasında Karaman’da daha önce hiç keşfedilmediği kadar eskiye giden ‘Taş Çağı’ buluntuları kayda geçirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Karakoç, Karaman’da tipolojik olarak Alt ve Orta Paleolitik çağlara tarihlenen yontma taş aletler saptadıklarını ve bunların kentteki en eski insanların varlığına dair ilk bulgular olduğunu belirtti. Karaman’ın Taşkale ve Berendi köylerinin kırsalında keşfedilen söz konusu taş aletlerin en azından 300 bin yıl kadar eski bir tarihe sahip olabileceğini belirten Karakoç, söz konusu buluntuların Karaman’da bulunmuş en eski arkeolojik bulgular olduğunu ifade etti.

Karakoç, yüzeyde bulunan taş aletlerin kesin tarihlemelerinin yapılabilmesi için radyometrik analizlere ihtiyaç duyulduğunu ve bununla ilgili uluslararası bir proje gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Yüzey araştırmalarına Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Çiğdem Atakuman ve Hasan Can Gemici, Maden Tetkik ve Arama (MTA) kurumu uzmanlarından Dr. Gerçek Saraç ve Emrullah Özel, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi’nden Abdullah Akgül ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Çetin Topuz araştırmacı ekip üyesi olarak katıldı. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Uzman Zehra Özcan ile KMÜ’lü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de ekip üyesi olarak projede yer aldı. Karaman Belediyesi’nin lojistik destek sağladığı yüzey araştırması projesinin 2027 yılına kadar sürdürülmesi ve proje kapsamında Karaman’da Paleolitik Çağ’a tarihlenen bir alanda arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.

“KARAMAN’DAKİ TEK ARKEOLOJİK ARAZİ ARAŞTIRMASI”

Zor arazi koşullarında yürütülmekte olan Prehistorik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında tespit edilen arkeolojik eserler, Karaman’daki Taş Çağı insanlarının geçmişinin çok daha eskiye gittiğini göstermesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Proje, California Berkeley Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) öğretim üyeleri ve uzmanlarıyla iş birliği içerisinde yürütülüyor. Aynı zamanda, çalışmaların Karaman ilinin ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin tanıtımına ve bölgenin turizmine de önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

Ziyarette proje ile detaylı bilgiler alan Rektör Gavgalı, emeği geçen herkesi kutlayarak başarı ve kolaylıklar diledi.