Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 343 milyar 727 milyon 778 bin 813 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Karaman’da ise liste şu şekilde oluştu: