İl Milli Eğitim Müdürlüğü hikaye kitabı yayınlandı. Bir sohbet ortamında konuşmalar ile başlayan süreç, hikaye yazma projesine dönüştü.
Şube Müdürümüz Adem Sarnıçlı Bey ile Ocak Ayında, Antalya’daki bir seminerden dönüyoruz.  Sohbet, Karaman’ın çocuklarına Karaman’ı tanıtmak ve öğretmek üzerine açılıyor. Devamında Karaman’ın tarihini, Karaman’ın çocuklarına nasıl ve ne şekilde öğretiriz.” haline dönüşüyor. Karamanoğulları tarihini hikayeleştirelim kararında uzlaşıyoruz. 
Konu İl Milli Eğitim müdürümüz Sayın Asım Sultanoğlu’na açıldı. Kendileri “Bu proje karşısında çok heyecanlandığını, bir an evvel bu projenin gerçekleştirilmesini arzuladığını” ifade ettiler.
Karaman’ın yazar öğretmenleri projeye destek veriyor!
Öğretmen yazarlarımız Durmuş Sayaslan, Erdal Demir, Osman Ülkümen, Şeref Acar, Yakup Özkaraalp projenin adını duymanın bile kendilerini heyecanlandırdığını, bir an evvel bu projenin başlatılmasını istediklerini söylediler.
Hikâyeler, tarihi kaynaklara dayandırıldı!
Karamanoğullarını, Karaman’ın çocuklarına tanıtmak üzerine kurulan proje, ileriki aşamalarında Karaman tarihinde yer edinmiş büyük ve önemli kişilerin tanıtımına dönüştü. 20 kadar Karamanlı tarihi ve önemli kişilik tespit edildi. Bunların hayatı ile ilgili kaynak araştırması yapıldı. Elde edilen dokümanlar, öğretmen yazarlarımıza verildi. 
Öğretmen yazarlarımız, dokümanlardaki gerçek bilgileri hikâye formatında yeniden kurguladılar. Amaç 8-10 yaş grubu çocuklara Karaman tarihi ve kültürünü sevdirerek tanıtmak olduğundan hikâyeler de bu yaş grubu seviyesinde yazıldı.
Karaman’ın tarihi büyükleri ile Karaman’ın çocukları, hikâyeler içinde buluşturuldu.  Hikayenin içine giren çocuklar, Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Bey, İbrahim Bey, Şeyh Ali Semerkandî Zembilli Ali Efendi, Siyahser Sultan ve Kazım Karabekir ile konuşarak onların hayatları hakkında bilgiler öğrendiler. 
Böylece altı yazardan sekiz hikâye çıktı. Hikâyeler ve yazarları ise şunlardır:
Gezdim Urum’ıla Şamı (Yunus Emre): Yusuf Yıldırım
Siyahser Sultan: Yakup Özkaraalp
Aktekke’de Bir İkindi Namazı (Mevlana Celaleddin Rumi): Şeref Acar
Renkli Düğmeler (Kazım Karabekir Paşa): Durmuş Sayaslan
Karamanoğlu Mehmet Bey: Osman Ülkümen
Zembilli Ali Efendi: Erdal Demir
Şeyh Ali Semerkandi İle Bir Gün: Yusuf Yıldırım
İbrahim Bey: Osman Ülkümen
Hikâyeler, Karaman’ın güzide resim öğretmenleri tarafından resimlendirildi. Resim öğretmenlerimiz, hikâyelerin içeriğine uygun olarak önemli bölümleri resimlediler. Resimleme, kahramanların ait oldukları dönem özelliklerine uygun yapıldı. Hiç de kolay olmayan bu resimlendirme çalışmalarında resim öğretmenlerimizin emeklerini görmezlikten gelemeyiz.
Resimlemeyi yapan öğretmenlerimiz şunlardır: Fatih Yıldız, Osman Demirdirek, Olcay Yıldız, Savaş Bülent Yıldız, Enise Gül Gülcan, Vedat Murat, Özgür Keser, Gülten Tiske 
Hikâyeler, İbrahim Çığırgan’ın tasarımı ile cıvıl cıvıl bir kitaba dönüştü.
Orijinalliği yerelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bu hikaye kitabını farklı kılan özellik, Karaman’ın çocuklarına Karaman’ın değerlerini öğretme amacından kaynaklanmaktadır. Bu yönü ile proje, tüm İl Milli Eğitim Müdürlükleri için ilktir. Bu da Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne nasip olmuştur. Tüm illere ve belediyelere, il kültür müdürlüklerine ve il milli eğitim müdürlüklerine model bir çalışmadır. Yerel dinamiklerle ulusal nitelikte eserlerin ortaya çıkarılabileceğinin ispatı olmuştur. Kalitenin ve devamlılığın sağlanması için Karaman’ın yazar, şair ve sanatçılarının yeni projelerle beslenmesi gerekmektedir. 
Teşekkürler; projenin hamisi Sayın İl Müdürümüz Asım Sultanoğlu’na, koordinatörümüz şube müdürümüz Sayın Adem Sarnıçlı’ya, öğretmen yazarlarımız Yakup Özkaraalp’e, Şeref Acar, Durmuş Sayaslan, Osman Ülkümen, Erdal Demir’e, tasarımın yapan İbrahim Çığırgan’a ve resim öğretmenlerimize