Karaman MÜSİAD binasında düzenlenen toplantıya MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanlı iş adamları katıldı.

Yapılan toplantıda, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyon Başkanı Hikmet Köse Karamanlı iş adamlarına SEN-YAP projesine ilişkin sunum anlattı.

SEN-YAP SİSTEMİ NEDİR?

  • Senyap, ortağını ekonominin içine bir oyuncu olarak katan, onu, özellikle gayrimenkul projelerinde bir müşteri gibi olmaktan çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir.
  • Senyap, sahipleri bir kaç kişiden ibaret olan şirket ve grupların değil, projeleri, talepleriyle finanse eden tasarruf sahiplerinin kendilerinin yapıp, kendilerinin kazanmasını amaçlayan bir sistemdir.
  • Diğer bir deyişle ortağının gücünü, onun kazancı hâline getiren, ”sen yap, sen kazan” diyen bir sistemdir.
  • Senyap, her bireyin taşıdığı büyük potansiyele, maddî ve manevî birikime atıfta bulunsa da, aslında tek başına zayıf ve işlevsiz duran bu potansiyeli birleştirmeyi ve ülkemiz için daha büyük bir güce dönüştürmeyi hedefleyen bir sistemdir.
  • Uzun araştırmalar ve pratik uygulamalarla geliştirilen; çok sayıda iş adamı, uzman, akademisyen ve danışmanın katkı verdiği, paylaştıkça büyüyen büyüdükçe daha fazla paylaşan bir sistemin adıdır Senyap.
  • Geçmişteki kötü örneklerin aksine, ülke ekonomisine çok dinamik ve verimli bir enstrüman sunan, özel sektör kuruluşlarına çok uluslu şirketlerle rekabet edecek gücü sağlamaya aday bir sistemdir Senyap.
  • Sadece insanımızın taşıdığı girişimci ve atılımcı ruhu değil; aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkartacak bir sistemdir.
  • Çok ortaklı bir örnek olarak, iyi anlaşılıp değerlendirildiği takdirde sermaye birikimi yetersizliğine sunduğu çözümle Türkiye’nin ve insanımızın önüne çok büyük imkânlar ve ufuklar açacak bir sistemdir.