2015 yılında fikir temelleri atılan ve 2020 yılının sonlarında eyleme geçen Karaman Tanıtım Platformu, KARTAP, dar zamana sığdırdığı birçok kültürel etkinlikle saygın ve seçkin bir oluşum olarak kendisini kamuoyuna kabul ettirdi. Tüzel bir kişiliğe ve kurumsal bir kimliğe dönüşmeye karar veren oluşum, 2022 yılı başı itibariyle dernekleşti. Kendisini Karaman kültürüne hizmet etmeye adayan KARTAP, aynı adla da bir dergi çıkardı.

KARTAP, herhangi bir dergi olmayıp tarihinden ekonomisine tüm yönleriyle tüm alanlarıyla şehri işlemek, şehrin tanıtımına katkı sağlamak, insanları bilinçlendirmek ve uzun soluklu bir dergi olmak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergi, alanında uzman, deneyimli ve birikimli bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Genel yayın yönetmeni Rıza Duru, yazı işleri müdürü İbrahim Edhem Büyükköse’dir. Yayın kurulunda ise Osman Nuri Koçak, Ömer Karayumak, Ali Yağcı, Yusuf Yıldırım, Mestan Karabacak, İbrahim Kaynak ve Emel Kalçık yer almaktadır. Dergi, üçer aylık sürelerle yılda dört kez yayınlanacaktır.

KARTAP, ilk sayısında tek dosyayla, Yunus Emre Özel Sayısı ile okur karşısına çıktı.  Uzman ve tanınmış isimler, Yunus Emre konusunu enine boyuna işleyerek dergiye katkı verdiler. Bu sayının yazar ve yazı başlıları sırasıyla şöyledir:

Osman Nuri Koçak, “Yunus Yunus Dedikleri”

İhsan Duru, “Babam Ziya Duru, Dedem Yunus Şeyhi Sunullah Efendi! Rahmetle!..”

Yusuf Yıldırım, “Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası”

Sami Özdağ, “Karaman’ın Öz Değeri ‘Yunus Emre’”

Kamil Uğurlu, “Karamanlı Yunus Emre”

Rıza Duru, “Yunus Şeyhliği”

Hasan Büyükköse, “Yunus’a Arzıhal” şiiri

Mestan Karabacak, “Türk Dilinin Karamanlı İki Öncüsü”

Bekir Sıtkı Erdoğan, “Yunus’layın”

Veyis Güngör, “Hollanda Türk Tarihinde Yunus Emre İzleri

Ömer Karayumak, “Yunus Emre’nin Düşünce Sisteminde İnsanın ve Yaradılmışın Yeri”

Alaattin Aköz, “Yunus Emre’nin Tarihî Kimliği ve Yaşadığı Çevre”

Rıza Duru, “Bilgi Şöleninin Getirdiği Konuk (Semavi Eyice)”

Tahsin Ünal, “Yunus Emre ve Ahi Babalığı”

Necati Şenok, “Turna Mitinginden Yunus Heykeline”

Osman Nuri Koçak” KARTAP ile Yunus Emreli Günler”

Burçak Akbuluk, Yunus Emre Şiirlerini Minyatüre Aktaran Sanatçımız Mebruke Tuncel”

KARTAP, “Karaman’da Yunus Emre Var, (2022 Yunus Emre Etkinlikleri)”

Rıfkı Boynukalın, “Yunus Emre’ye Adanmış Bir Ömür, ‘Baha Kayserilioğlu’”

Yasemin Cicibıyık, “Veli Bozkır Röportajı”

Alper Göncü, “Yaren Geleneği ve Arabaşı’na Övgü”

Dergi ikinci sayısı dosya konusu “Türkçe”, üçüncü sayı dosya konusu “Canhasan” olup hazırlıkları devam etmektedir.