banner464

Başkan Hiçyılmaz’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul gördüğünü...

Başkan Hiçyılmaz’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul gördüğünü...

10 Aralık 2014 Çarşamba 15:23
21 Okunma
Başkan Hiçyılmaz’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul gördüğünü hatırlatan Hiçyılmaz, “Bu tarih, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir” ifadesinde bulundu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, Türkiye tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylandığını ifade eden Hiçyılmaz, “Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bu doğrultuda; herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalıdır” ifadesinde bulunarak mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Evrensel Beyannamenin ilanından sonraki yıllarda, insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş, bunun sonucunda insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler kurulmuştur. Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yalnızca ülkelerin bir iç konusu olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir konusu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasındaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin ortak çalışmalarını gerektirmektedir. Ülkemizde ve dünyada insan hakları ile ilgili olarak; öncelikle şiddete maruz kalmadan yaşama, adil yargılanma ve her alanda hak eşitliği ile ilgili çalışmalarda, adalet duygusu ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde her birey sorumluluk taşımalıdır.

Bu sorumluluğun farkında olarak insan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği bir dünyada sevgi ve huzurla yaşayabilmek dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.”

Yorumlar