banner464

Esder Şube Başkanı Kemal Erçalık:

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkemizdeki işletmelerin %99,9’unu oluşturmakta. İstihdamdaki payları yüzde 81. Katma değerdeki payları yüzde 59’dur. KOBİ’ler...

Esder Şube Başkanı Kemal Erçalık:

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkemizdeki işletmelerin %99,9’unu oluşturmakta. İstihdamdaki payları yüzde 81. Katma değerdeki payları yüzde 59’dur. KOBİ’ler...

18 Kasım 2014 Salı 14:39
51 Okunma
Esder Şube Başkanı Kemal Erçalık:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkemizdeki işletmelerin %99,9’unu oluşturmakta. İstihdamdaki payları yüzde 81. Katma değerdeki payları yüzde 59’dur. KOBİ’ler yatırımların yüzde 62’sini, ihracatın ise %26’sını gerçekleştiriyor. Buna rağmen gün geçtikçe büyük sorunlarla karşılaşmaktalar" dedi.

ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "ESDER olarak esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktayız. Esnaf ve sanatkar işletmeleri, öncelikle finans kaynaklarına kolay ulaşamama sorunu yaşamakta, finansman araçlarından yeterli ölçüde yararlanamamaktadır. Pazarlama, yönetim, tanıtım bilgileri genellikle eksiktir ve bu bilgilerin eksikliği işletmelerin büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına engel olmaktadır. Esnaf ve sanatkara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artırılması önemini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

ARTAN AVM SAYISI ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Her geçen gün artan AVM sayısının esnafı olumsuz etkilediğinin üzerinde duran Erçalık: "Esnaf ve sanatkârlarımızın en önemli sorunlarından birisi de, perakende sektöründeki haksız ve insafsız rekabet ortamı. Perakende sektöründeki kuralsızlıktan beslenen haksız rekabet çok sayıda esnaf ve sanatkâr meslek dalını olumsuz etkilemekte. Esnaf ve sanatkâr işyerlerinin kapanmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sektör için çalışma kurallarının konulmaması, küçük esnafı yok olma sürecine sokmaktadır." dedi.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNDE SIKINTILAR VAR

Erçalık: "Esnaf ve sanatkar işletmelerinin önemli bir sorunu nitelikli işgücü temininde yaşadıkları sıkıntılardır. Aslında bir yandan giderek büyüyen işsizlik sorunundan bahsedilirken, diğer yandan işletmelerin nitelikli işgücü bulmada sorun yaşaması bir çelişki gibi görünse de, gerçek böyledir. Bunun nedeni, iş hayatı ile mesleki eğitim politikasını oluşturanlar ve yürütenler arasındaki koordinasyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu.

Yorumlar