banner464

Kayseri Smmm Odası Başkanı Suat Özsoy, Iv. Uluslararası Türk Coğrafyası Ufrs Sempozyumu’na Panelist Olarak Katıldı

MUMEYEK Vakfı ve Çatalca Belediyesi paydaşlığında düzenlenen IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu, 18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Çatalca’da gerçekleştirildi.MUMEYEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Murat Erdoğan...

Kayseri Smmm Odası Başkanı Suat Özsoy, Iv. Uluslararası Türk Coğrafyası Ufrs Sempozyumu’na Panelist Olarak Katıldı

MUMEYEK Vakfı ve Çatalca Belediyesi paydaşlığında düzenlenen IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu, 18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Çatalca’da gerçekleştirildi.MUMEYEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Murat Erdoğan...

27 Ekim 2014 Pazartesi 14:54
51 Okunma
Kayseri Smmm Odası Başkanı Suat Özsoy, Iv. Uluslararası Türk Coğrafyası Ufrs Sempozyumu’na Panelist Olarak Katıldı
MUMEYEK Vakfı ve Çatalca Belediyesi paydaşlığında düzenlenen IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu, 18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Çatalca’da gerçekleştirildi.

MUMEYEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Murat Erdoğan ve Çatalca Belediyesi Başkanı Cem Kara ile IFAC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker, MUFTAV Başkanı Prof. Dr. Oktay Güvemli, TÜRMOB Onursal Başkanı YMM Mustafa Özyürek’in açılış konuşmalarını yaptığı Sempozyum bir açılış paneli ile beş oturum olarak gerçekleştirildi.

Sempozyuma MUMEYEK Vakfı, Çatalca Belediyesi, MUFTAV, MUFAD, MÖDAV ile MUFİTAD konuşmacı ve oturum başkanları ile katkı sağlamıştır. Oturumlarda 25 Türkiye Üniversitelerinden, 2 Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinden olmak üzere 27 akademisyen, 8 uygulamacı meslek mensubu, 3 hem uygulamacı meslek mensubu hem de akademisyen 38 tebliğci katılmış 12 tebliğ sunulmuştur. Dinleyici olarak 150’den fazla katılımcı oldu.

“VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve Süreklilik Uygulamaları” adlı açılış panelinde KGK tarafından yetkilendirilen denetçiler, Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Sermaye Şirketleri, TFRS/UFRS’nin Sermaye Şirketlerine Sağladığı Katkılar, TFRS Uygulama Sürecinde TFRS’na Geçiş, TFRS Sürekliğini Sağlama ve TFRS Denetimi hakkında panelistler görüş bildirmişlerdir. Sermaye Şirketlerinin TFRS’na Geçiş yılının MİLAT olarak alınması ve TFRS uygulamalarına yönelik MÜKELLEF EĞİTİMİ yapılmasının gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Sempozyumun Panel bölümüne konuşmacı olarak katılım sağlayan Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy konuşmasında, dünyada muhasebe mesleği ile ilgili gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde belirtilen direktifler doğrultusunda VUK tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standardına uyumunun gerekliliği hususunda bilgilendirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere SMMM ve YMM’lerin bağımsız denetçilik yapacağının da altını çizerek, mali müşavirlerin bu entegrasyondaki rolünden bahseden. Özsoy, konunun tarafları olan akademisyenlerde, meslek mensuplarında ve en önemlisi de mükelleflerde konuyla ilgili farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Yorumlar