banner464

Küçük İşletmelere Büyük Kolaylık

Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı sicile kayıt işlemleri konusunda küçük işletmelere büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.Akçadırcı, "Yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde...

Küçük İşletmelere Büyük Kolaylık

Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı sicile kayıt işlemleri konusunda küçük işletmelere büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.Akçadırcı, "Yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde...

10 Kasım 2014 Pazartesi 10:43
28 Okunma
Küçük İşletmelere Büyük Kolaylık
Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı sicile kayıt işlemleri konusunda küçük işletmelere büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.

Akçadırcı, "Yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde bulunan işletmelerin sanayi siciline kayıtları e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak" dedi.

"Sanayi siciline kayıtlı tüm işletmeler, yıllık işletme cetveli beyanı, değişiklik ve iptal işlemlerini de yine Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler" ifadesinde bulunan Akçadırcı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereği sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra en geç iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olması zorunludur. Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan mikro ölçekli sanayi işletmeleri, kapasite raporu şartı aranmaksızın elektronik ortamda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak beyan etmeleri halinde sanayi siciline kayıt olabilecekler.

Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olabilmesi için aranan en az bir işçi çalıştırma şartı da kaldırıldı. Böylece işçi çalıştırmayan imalatçı işletmelerin de sanayi siciline kaydı yapılabilecek.

6945 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici maddeye göre; faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmayacak.

Bu kapsamda sanayi sicil kaydı olmayan işletmelerin idari para cezası muafiyetinden faydalanarak kayıt yaptırmaları için e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekmektedir."

Yorumlar