banner464

Sgk İl Müdürü Mükremin Sürücü, Yeni Yapılandırma Hakkında Bilgi Verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında bilgiler vererek, "Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlandı" dedi.SGK İl Müdürü...

Sgk İl Müdürü Mükremin Sürücü, Yeni Yapılandırma Hakkında Bilgi Verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında bilgiler vererek, "Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlandı" dedi.SGK İl Müdürü...

21 Ekim 2014 Salı 13:37
46 Okunma
Sgk İl Müdürü Mükremin Sürücü, Yeni Yapılandırma Hakkında Bilgi Verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında bilgiler vererek, "Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlandı" dedi.

SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Sürücü, "Anılan Kanunun 81’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 60’ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici maddenin, birinci ve ikinci fıkraları ile kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış, Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödeme hakkı verilmiştir. Bu bağlamda geçici 60’ıncı madde uyarınca gerek kapsama giren alacakların yeniden yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler açıklanmıştır" dedi.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 3 ay içerisinde başvurması gerektiğini vurgulayan Sürücü, "Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın d bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde kuruma başvuruda bulunmaları gerekir. 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar, başvuruda bulunması gerekmektedir. Geçici 60’ınıcı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurularının 1/10/2014 tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte kanun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapılan başvurularda kabul edilecektir. Her ne kadar başvuru formlarında ilgili yasa ve genelge hakkında bilgiler verilmiş olsa da görülen lüzum üzerine bu bilgilendirme siz iş ver3enlerimize yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar