KMÜ KOP Bölgesinde Tek! Foto Galeri: KMÜ KOP Bölgesinde Tek!

KMÜ KAREN, Geçtiğimiz yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesi ile Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri düzenleyebilen KOP Bölgesinde tek, Türkiye’de ise dört merkezden biri oldu.

Eğitimlerine 2022 yılında başlayan KMÜ KAREN bugüne kadar Enerji Yöneticisinde dört, Sanayi/Bina Etüt Proje eğitiminde iki olmak üzere toplam altı eğitim dönemini başarıyla tamamladı.

KAREN tarafından 13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programının ardından KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Enerji Yöneticisi ve Sanayi/Bina Etüd-Proje eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgelerini verdi.

KMÜ KAREN TARAFINDAN DÜZENLENEN FAALİYETLER

KMÜ KAREN tarafından Enerji Yöneticiliği Sertifikası için Bakanlığın belirlemiş olduğu konu başlıklarında teorik ve uygulamalı toplam 80 saat, Etüt Proje Sertifika Eğitimleri için ise toplam 120 saat yoğun bir eğitim veriliyor. Bu eğitimlerin ilk haftası KAREN bünyesinde çevrimiçi ikinci haftası ise yüz yüze uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Enerji Yöneticisi eğitimi tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından yapılan sınavdan başarılı olan kursiyerler Enerji Yöneticisi sertifikası alabiliyor. Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik, mimarlık alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik ve elektrik-elektronik bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul ediliyor.

KİMLER ENERJİ YÖNETİCİSİ ÇALIŞTIRMALI?

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre; Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere her bir endüstriyel işletme çalışanları arasından bakanlık onaylı enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini görevlendirmesi gerekiyor. Ayrıca toplam inşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan tüm ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının çalışanları arasından bakanlık onaylı enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişileri görevlendirmesi gerekiyor. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde ise özel enerji yöneticisi veya şirketler ile sözleşme yapmak suretiyle hizmet alması gerekiyor.

KMÜ KAREN, 2023 yılı içerisinde Enerji Yöneticisinde 10, Sanayi/Bina Etüt Proje sertifika eğitiminde ise 8 eğitim düzenleyecek. Eğitimler ile ilgili tüm bilgilere ve eğitim takvimine http://www.kmu.edu.tr/karen adresinden ulaşılabilir.