KMÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Karaman Sosyal Araştırmacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Ada ve Prof. Dr. Mahmut Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ozan Korkmaz, il ve üniversite protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın açış konuşması ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, “Kariyer gelişimi yalnızca bir meslek edinme süreci değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal anlamda sürekli bir yaşam gelişimi sürecidir. 21. yüzyılda kariyer gelişimi, hızla değişen teknoloji ve küreselleşen iş dünyası karşısında bireylerin uyum kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra, onların yaşam boyu öğrenme, yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirme fırsatı olarak önümüzde durmaktadır. Üniversitemiz, bu sürecin merkezinde yer alarak öğrencilerimize sadece akademik bilgi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onları geleceğin iş dünyasına hazırlayan bir kılavuz olmayı hedefliyor. Üniversiteler sadece öğrencilerin değil, ihtiyacı olan herkesin kariyer yollarını keşfetmelerine ve bu yollarda ilerlerken karşılaşacakları zorluklarla başa çıkabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olma görevini üstlenmektedir. Bizler bunu sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

“YAŞAMIN KENDİSİ BİR KARİYERDİR”

Program, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök’ün ‘21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi’ konulu konferansı ile devam etti.

Kariyere genel yaşamın bir unsuru olarak bakmamız gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kırdök şunları söyledi: “Yaşamın kendisi bir kariyerdir. Kariyer; çeviklik, azim, hedef oluşturmak ve proaktiflik kazandırmaktır. Okullarımızın en önemli görevi çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır. Geleceğe hazırlanması için bir çocuğun da geleceğinin farkında olması gerekir. Bir öğretmenin işi sadece müfredatı aktarmak olmamalıdır, öğrenciyi ilgisine göre yönlendirmelidir. Kariyer gelişimi ilkokuldan başlamalıdır. Bir çocuğun mesleki ilgisi ilkokulda başlar. Ortaokulda neyi yapabilirim algısı oluşur, lisede de mesleki değerler başlar. Lisede okuyan bir çocuk artık insan neden çalışır ve ben kendime hangi mesleği seçmeliyim sorusuna cevap verebilmelidir. Çocukların karar verme mekanizmalarını geliştirmeliyiz. Çocuklara küçük yaşlarda problemlerle başa çıkmayı öğretmeli ve yaşam düzeni kazandırmalıyız. Özyönetim; başkasına muhtaç olmadan kendi kendine harekete geçirmektir. Özyönetimi olan çocuğun özgüveni de artar. Çocuk, özyönetimi ve özgüveni olursa odaklanır. Odaklanan çocuk duygularını kontrol edebilir. Duygularını kontrol edebilen kişi zaten çok güçlüdür. Başarılı olmak için çocuklara zevki erteleyebilmeyi öğretmeliyiz. Odaklanmaya yönelik çalışmaları artırmalıyız. Çocuklarımızı ezber eğitimden kurtarıp, yaşamla buluşturmalıyız.”  

‘Her Şey Bir Genci Kazanmakla Başlar’ projesi kapsamında düzenlenen ‘21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi’ temalı konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.