KMÜ’de Cuma Selamlıkları Kitabı Tanıtıldı Foto Galeri: KMÜ’de Cuma Selamlıkları Kitabı Tanıtıldı

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca'nın konuşmacı olduğu ilk söyleşiye KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Söyleşinin açış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Mercan, “Düzenleyeceğimiz kültür söyleşileri ile hem fakültemizde farklı türlerde yayın yapan hocaları bir araya getirerek kitaplarını tanıtmalarına vesile olmak hem de öğrencilerin hocalarımızın tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamayı amaçladık. Bugün ilkini gerçekleştirecek olduğumuz söyleşinin herkes için verimli olmasını diliyorum.” dedi.

Söyleşide Doç. Dr. Alaattin Uca ile doktora öğrencisi Fatih Utcu’nun yürüttüğü çalışma sonrasında yayımlanan ‘İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Cuma Selâmlıkları (1908-1924)’ ele alındı.

Doç. Dr. Uca, Osmanlı Devleti'nin son döneminde meşrutiyetin ilanından halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık 16 yıllık süreçte yapılan cuma selamlıklarını dönemin kaynaklarını tek tek incelenerek tespit ettiklerini ifade etti.

Tarih ilmine büyük bir katkıda bulunduklarını vurgulayan Doç. Dr. Alaattin Uca, “Bu dönemde Sultan II. Abdülhamit’in son dönemi, Sultan V. Mehmet Reşat ve Sultan VI. Mehmet Vahdettin ile son halife Abdülmecit Efendi döneminde yapılan cuma selâmlıklarını mukayeseli olarak inceleyerek önemli tespitlerde bulunduk. İncelediğimiz zaman dilimindeki cuma selamlıklarının halk ile padişahın buluşmasına da vesile olduğunu görüyoruz. Halk, cuma selamlıkları sayesinde arzularını ve isteklerini de padişaha iletebilmiştir.” dedi.

Doç. Dr. Uca, arşiv belgeleri ve dönemin yüzlerce gazetesini tarayarak hazırladıkları cuma selamlıklarının Osmanlı devletinin siyasi, sosyal ve kültürel hayatındaki etkilerini de araştırarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.