KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Çalıştay Salonu'nda başlayan çalıştaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Aytar, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Çalıştay’ın açış konuşmasını yapan Rektör Gavgalı, “Tüm dünya üniversitelerinde olduğu gibi ülkemizdeki üniversitelerde de kaliteli ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bu kapsamda üniversitelerden çalışmalar beklemektedir. Biz de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından istenen kalite çalışmalarını yürütüyoruz. Özveri ile çalışan bir ekibimiz var. Tüm ekibimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.  

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Aytar ise “Kalite çalışmalarımız beş boyuttan oluşmaktadır. Beş boyut içerisinde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla koordinasyon niteliğindeki boyutumuz ‘liderlik, yönetişim ve kalite boyutu’ olarak ifade ediliyor. Kalite süreçlerinin belirlenmesi, kalite politikalarına uygun olarak yürütülmektedir. Kalite ile ilgili tüm çalışmalarımızın bir takım politikalara karşılık gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz öncelikle burada eylem planımıza geçmeden önce kalite politikalarımızı tartışarak netleştirmek istedik. Bu politikalardan bizim üniversitemiz için faydalı olanları belirlemenin yanında üniversitemizi farklı bir boyuta taşıyacak amaçları da belirlemeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla kalite politikalarını burada konuşarak sizin de dönütleriniz neticesinde nihai politikalarımıza dönüştürerek eylem planımızı bu politikalar hedefinde yürürlüğe koymak asıl amacımız.” dedi.      

Kalite güvencesi sisteminin kurulması ve kurumsal akreditasyon süreci faaliyetlerinin başlatılması kapsamında yürürlüğe girecek olan ‘Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Eylem Planı’nı oluşturmak üzere kurulan Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu, Toplumsal Katkı Alt Komisyonu, Uluslararasılaşma Alt Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Yenilikçilik Alt Komisyonu ile Eğitim Öğretim Alt Komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantılar üç gün boyunca devam edecek.