Mart ayında yayımlanan kitapta 1908-1924 yılları arasındaki II. Meşrutiyetin ilanıyla Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmet Reşat ve Sultan VI. Mehmet Vahdettin ile son Halife Abdülmecit Efendi’nin cuma selâmlık törenleri incelendi.

Doç. Dr. Alaattin Uca, 16 yıl süren dönemde adı geçen sultanlar ve son Halife Abdülmecit Efendi’nin hangi hafta hangi camide cuma selâmlığına çıktıkları sorusuna cevap aradıklarını ifade etti.

Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda önemli tespitler yaptıklarını vurgulayan Doç. Dr. Uca, “Arşiv belgeleri ve dönemin yüzlerce gazetesi taranarak ilgili halifelerin cuma selâmlıklarının tamamını belirleyerek kayıt altına aldık. Bu konuda çok fazla araştırmanın olmadığı kitabın özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde yapılan cuma selâmlıkları hususunda önemli bir boşluğu dolduracağını ve ilim âlemine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Doç. Dr. Alaattin Uca, kitabının yayımlanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Gavgalı’yı ziyaret ederek kitabını takdim etti. Rektör Gavgalı, tarihe ışık tutacak bu çalışma için Doç. Dr. Alaattin Uca ve doktora öğrencisi Fatih Utcu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

.