“Çocuk Cinsel İstismarını Önleme: Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmene Yönelik Erken Müdahale Programlarının Geliştirilmesi” adlı projede farklı üniversitelerden akademisyenlerle birlikte KMÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Yılmaz da araştırmacılar arasında yer alıyor.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Apaydın Cırık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada bütün dünyada bir halk sağlığı sorunu olan ‘çocuk cinsel istismarı’nın hem çocuklarda hem de ailelerde uzun ya da kısa vadede sağlık sorunlarına yol açtığını ve bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminin yavaşlamasına neden olabildiğini belirtti. Cırık, “Proje kapsamında geliştirilecek program ile çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuk cinsel istismarı hakkında bilgi, farkındalık ve korunma becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.