Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, “2023 Yılı Performans Programı program bütçe kapsamında yer alan Araştırma ve Geliştirme, Hayat Boyu Öğrenme, Yükseköğretim Hizmetleri, Tedavi Edici Sağlık ve Yönetim ve Destek programları altında yer alan alt programlara ilişkin performans hedefleri ve göstergeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu Programla akademik kadronun güçlendirilmesi, inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması, toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle iş birliğinin geliştirilmesi, mesleki yeterlilik sahibi gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi, alanında yetkin, bilgi üreten akademisyenler yetiştirilmesi, öğrencilerin yerleşkedeki yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz, Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasıyla sağlık sektörüne yeni hekimler kazandıracak ve halkın sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. TEKNOKENT faaliyete geçirilerek bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi sağlanacak ve öğrencilerimizin endüstriye yönlendirilebilmesi amacıyla TEKNOFEST yarışmalarında başarılara erişebilmeleri için gruplar oluşturulacaktır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı"na dâhil edilen Üniversitemiz "Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri" alanında ihtisas üniversitesi olarak kabul edilmiştir. Yüzyıllardır tahıl deposu olarak bilinen, Ülkemiz bitkisel ürünler üretimine %30 düzeyinde önemli katkılar sağlayan ve endüstriyel gıda üretiminde başta unlu mamuller, meyvesebze ürünleri, kuru baklagiller ve hayvansal ürünler olmak üzere birçok temel gıdanın üretildiği çok sayıda işletmeye ev sahipliği yapan, aynı zamanda sektörün makine-ekipman ihtiyacını da karşılayan Karaman ilimiz için Üniversitemizin bu programa dahil olması sinerjiyi artıracaktır. Program bütçe yapısına uygun olarak hazırlanan Performans Programı, bütçe ile tam bir uyum içerisindedir. Bu şekilde programın uygulanabilirliği ve hesap verebilirliği artmıştır. 2023 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçecek herkese teşekkür eder, yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim” dedi.

2023 YILI PERFORMANS RAPORUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.