Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine sözleşmeli personel alınacak. Personel alımı KMÜ'nün web sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan ilan şu şekilde;

"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 10 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup sonuçlar 04 Aralık 2023 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır.

 Asil adaylardan atanmaya hak kazananların belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen ve feragat edenlerin yerine aşağıda bilgileri bulunan yedek adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

Pozisyon
Adı Soyadı
Değerlendirme
Açıklama
001-Büro Personeli (Merkez)
Fer*****UER
3. Yedek Aday

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları ve Muhasebe Finansman önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
Yukarıda bilgileri bulunan adayların istenen belgeleri büro personeli kadrosuna atananlar için en geç 5 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine yedek aday alınacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartının aslı veya tasdikli örneği )

2) KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3) Öğrenim belgesi (aslı veya tasdikli örneği)

4) Erkek adaylar için askerlik belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

5) Adli sicil belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

6) SGK tescil ve hizmet dökümü ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

7) Vesikalık fotoğraf (8 adet)

8) Başvuru dilekçesi (Kurumumuzda doldurulacaktır)

9) Mal bildirimi (Kurumumuzda doldurulacaktır)

10) Son bir yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla kurumumuzca tasdik edilerek işleme alınacaktır.

İlgili adaylara önemle duyurulur. 

REKTÖRLÜK

İletişim Adresi ve Telefonu:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre YerleşkesiMerkez / KARAMAN

İletişim Telefonu : 0 (338) 226 2044 ve 226 20 00 / 3353"