Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "KOS 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı" projesiyle Konya Ovası'nda 190 bin 850 dekar alanın sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinde en yüksek faydayı sağlamak adına yeni projeler üretiyor.

Bu kapsamda, Konya Ovası'nda da tarımsal alanların suyla buluşturulması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, modern sulamanın, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırdığını, bunun da çiftçi gelirlerine yansıdığını aktardı.

Bu durumun, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"KOS 1-2-3 Sulamaları tamamlandığında, 2023 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 610 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliği artacak ve gelir kaynakları tarıma dayalı olan yöre halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlayacaktır."