Konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2023  Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu itibarla;

İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan okuma çıktı, verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ve I ve II inci sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine,

11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü yetkilendirimiş olup, bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yerine Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ye yapılması gerekmektedir.

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletler, Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;a) Masa terazileri, b) Asma teraziler, c) Tek kollu kantarlar, d) İbreli teraziler. Pazaryerlerinde bulunan tartım işlerinde kullanılan teraziler için bağlı bulunduğu Belediyelere (Karaman Belediye Başkanlığına)

10 yıllık damga süresini  doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine,

Muayene ve Damgalarını Yaptırmayanlar Hakkında;

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15.maddesinin ©  gereğince;

Damgası kopmuş, bozulmuş ve damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için  ölçü aletinin sınıfına göre, en düşük 2031,00 TL’den, 40611,00 TL’ye kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara ölçü aletinin sınıfın göre en düşük 811,00 TL’den 8121,00 TL’ye kadar idari para cezası verilir.

Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu bağlamda Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi bitenlerin sahiplerince 28 Şubat 2023 Salı  günü mesai bitimine kadar Ölçü ve Ölçü Aletinin kullanım durumuna göre Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına, Karaman Belediye Başkanlığına) veya Yetkili Muayene Servisleri ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ne ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: İşyerinin veya İşletmenizde kullanmakta olduğunuz ölçü ve ölçü aletlerinizin her iki yılda bir periyodik muayene başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, eğer ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılmaması durumunda herhangi bir yasal işleme tabi tutulmasını önlemek için, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü’ne kapatma dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Bu sayede ölçü ve ölçü aletlerinizin ilerleyen dönemde tekrar kullanıma alınması durumunda tekrar bir dilekçe ile herhangi bir yasal işlem uygulanmadan muayene ve damgası yaptırılarak kullanıma alınabilecektir.”