banner464

Güzel sanatlar fakültesi için canlı model aranıyor

- Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim ve sanatsal çalışmalarda görevlendirilecek modellerin ideal vücut ölçülerine sahip, uzun süre hareketsiz kalabilecek durumda olması gerekecek

Güzel sanatlar fakültesi için canlı model aranıyor

- Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim ve sanatsal çalışmalarda görevlendirilecek modellerin ideal vücut ölçülerine sahip, uzun süre hareketsiz kalabilecek durumda olması gerekecek

26 Ağustos 2015 Çarşamba 11:29
42 Okunma
Güzel sanatlar fakültesi için canlı model aranıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine canlı model alınacak.

Fakülte bünyesinde eğitim ve sanatsal çalışmalarda görevlendirilecek 3 canlı model için aranan şartlar, "www.erciyes.edu.tr" adresindeki internet sitesinde ve sosyal medyada duyuruldu.

Modellerin ideal vücut ölçüsüne ve karakteristik yüz ve vücut hatlarına sahip bulunması, sağlığının uzun süreli hareketsiz kalmaya elverişli olması gerekiyor.  

En az lise diploması gereken adayların ayrıca kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası veya affa uğrasalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmaması gerekecek.

Erkekler için askerlik sorunu olmaması, 657 Sayılı Kanun'un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevi devamlı yapmaya engel vücut veya akıl hastalığı bulunmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı alınmaması da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor. 

Sözleşmeli statüde işe alınacak 2'si erkek 3 modele saat başı ücret ödenecek. 

Başvurular, 28 Ağustos'a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık binasındaki Yazı İşleri Bürosu'na yapılabilecek.

Yorumlar